• De Wasserij der Vlaanderen op 28 juni 2017, foto (c) Wouter Rawoens

Wijkfeest trapt tijdelijke invulling in Wasserij der Vlaanderen af

24 08 2017

De Wasserij der Vlaanderen in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe toekomst. Sogent kocht de site en is momenteel op zoek naar een toekomstige beheerder die van de oude Wasserij een ontmoetingsplek en centrum van activiteit zal maken. Ondertussen staat het gebouw niet leeg. De 'Buren van de Wasserij', een vereniging van geëngageerde buurtbewoners, zorgt voor een tijdelijke invulling en zet daarbij in op (re)creatie. Een driedaags wijkfeest op 25-26-27 augustus 2017 geeft de aftrap.

Een nieuwe toekomst voor de Wasserij

De Wasserij der Vlaanderen, met felblauwe gevel in de Toekomststraat en massieve gevel in de Kunstenaarstraat, is een opvallende plek in Sint-Amandsberg. Sinds de laatste was er in 2011 werd gedraaid, staat de site leeg, wachtend op een nieuwe bestemming. De plek met een terreinoppervlakte van ruim 2.000 m² biedt heel wat mogelijkheden en maakt daarom deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route' van de Stad Gent.

Sogent coördineert de verbouwing en is momenteel op zoek naar een definitieve beheerder, die een plan zal uitwerken om van de Wasserij vanaf 2020 een ontmoetingsplek en centrum van activiteit te maken. Het plan komt er in dialoog met de buurtbewoners, geïnteresseerde ondernemers en creatievelingen en met de steun van de Stad Gent. In de tussentijd zorgt de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) er voor de bodemsanering.

De Buren van de Wasserij

In afwachting van de opening van de vernieuwde wasserijsite kunnen buurtbewoners de plek nu al opnieuw leren kennen. 'De Buren van de Wasserij', een vereniging van buurtbewoners, wil van de site een (re)creatieve werkplaats maken voor en door de buurt. De Wasserij wordt zo een plek waar buurtbewoners samen een gemeenschappelijk verhaal kunnen creëren.

'We zetten vooral in op recreatie en creatie. De Wasserij telt enkele grote ruimtes, waardoor hier veel zaken mogelijk zijn die elders moeilijker te organiseren zijn. Sinds een tweetal maanden gebruiken we al enkele ruimtes voor sport en spel (bijvoorbeeld door de United Skateboarders), als buurtatelier en schrijnwerkerij (De van Hut) en wordt er zelfs al eens bier gebrouwen!'

Joris Standaert, De Buren van de Wasserij

De Wasserij heeft nog plaats over en er zijn nog tal van mogelijkheden. De Buren van de Wasserij doen dan ook een oproep naar nieuwe initiatieven. Mensen met ideeën kunnen contact opnemen met Joris.

Meer info bij: Joris Standaert, Buren van de Wasserij, gsm 0486 28 80 64, e-mail info@wasserij.vlaanderen

Driedaags wijkfeest

Op 25-26-27 augustus 2017 organiseren De Buren van de Wasserij alvast een wijkfeest in en rond de Wasserij. De site zal gedurende deze driedaagse de verbinding zijn tussen de Kunstenaarstraat, de Toekomststraat en de Beeldhouwerstraat. Elke straat zal in haar eigenheid een feestelijke invulling geven aan het grote Wasserijfeest.

Op het 'wasprogramma' staan onder andere een wereldrecord zeepbellenblazen, een brunch met punch, poppenkast, yoga en live muziek, zoals het optreden van de T-street band (allemaal straatbewoners).

Stadsontwikkeling heeft baat bij tijdelijke invulling

In afwachting van de realisatie van een project, probeert sogent zoveel mogelijk panden in tijdelijk verhuur of gebruik te geven. Daarmee slaat het stadsontwikkelingsbedrijf meer dan twee vliegen in een klap. Ten eerste krijgt een braakliggend terrein of leegstaand gebouw toch een actieve functie en worden leegstand, sluikstort en vandalisme vermeden. Ten tweede krijgen organisaties de kans om een gebouw voor een bepaalde periode te gebruiken. Ten derde kan ook het publiek, in afwachting van een nieuwe functie, vertrouwd raken met de plek. Kortom, nog voor de uitvoering van het eigenlijke project, heeft een verlaten plek alvast een waarde voor de buurt.

'Met deze tijdelijke invulling in de Wasserij is sogent niet aan haar proefstuk toe. Meerdere panden zijn de Wasserij voorafgegaan. Het gebruik kan heel divers zijn: denk maar aan de fototentoonstelling van Stephan Vanfleteren in het Wintercircus in 2007. Of het gebouw in de Paddenhoek dat een tijdlang door NUCLEO ter beschikking werd gesteld van kunstenaars die er hun atelier in vestigden. In 2012 maakte B-FAST een dag gebruik van de UCO-site in de Bloemekenswijk voor een rampenoefening en in de Oude Dokken gebruikt Smoke & Dust, een collectief van jonge grafische vormgevers en muzikanten, een oude loods om hun werking uit te bouwen. Het is een waardevolle manier om met tijdelijke leegstand in de stad om te gaan.'

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus