• Wijkpark De Porre, foto (c) Johnny Umans

Wijkpark De Porre in Praktijkboek Publieke Ruimte 2017

29 11 2016

Het project Wijkpark De Porre wordt opgenomen in het tiende Praktijkboek Publieke Ruimte. Het praktijkboek is een jaarlijkse publicatie van het Infopunt Publieke Ruimte en is een referentiewerk voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. Het tiende boek wordt uitgegeven naar aanleiding van het Congres Publieke Ruimte op 30 maart 2017 in Mechelen. Of Wijkpark De Porre ook geslecteerd zal worden voor de Prijs Publieke Ruimte 2017, valt nog af te wachten. Maar de publicatie ervan is ook al een mooie erkenning!

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus