Raamovereenkomst voor kleine bouwtechnische werken

Sogent wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor kleine bouwtechnische werken. Het gaat om het uitvoeren van kleine bouwtechnische ingrepen voor onderhoud en instandhouding van het patrimonium of aanpassingen in functie van tijdelijk gebruik.

Nieuw
Contactpersoon
Deadline

30 november 2023 - 12:00


Bestek 2023/15

Sogent speelt een belangrijke rol in de stadsontwikkeling en het vastgoedbeheer in Gent. Als stadsontwikkelingsbedrijf hebben we heel wat panden in beheer die op lange termijn in onze portefeuille blijven. Een groot deel van deze panden is bestemd voor allerhande stadsontwikkelingsprojecten. In afwachting van de ontwikkeling geven we ook percelen of panden in tijdelijk verhuur of bruikleen.

Om het beheer van deze gronden en gebouwen mogelijk te maken, zijn vaak kleine bouwtechnische bouwwerken nodig. Hiervoor zijn we op zoek naar een gespecialiseerde aannemer. De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van de volgende werken:

  • Het uitvoeren van kleine bouwtechnische ingrepen in het kader van onderhoud en instandhouding van het patrimonium, in eigendom of in beheer (op welke wijze dan ook) van sogent en/of haar dochterondernemingen.
  • Het uitvoeren van aanpassingen in functie van tijdelijk gebruik.

In het kader van deze opdracht worden de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd en opgevolgd. In het kader van deze opdracht gebeuren aanpassingen in het patrimonium in functie van tijdelijk gebruik in dat patrimonium.

Patrimonium verrijkende of grote infrastructuurwerken zijn hier niet bij inbegrepen. Het betreft het onderhoud, herstellingen en/of aanpassingen van en - in onroerende goederen, hoofdzakelijk woningen, administratieve gebouwen en gronden.

Het gaat om een opdracht op afroep, wat inhoudt dat sogent of haar dochterondernemingen individuele bestellingen zullen plaatsen.

Download hier het bestek met de bijlages

20231025 BS rvb 09 b1 PAT Bestek 2023 15 ROVK Kleine bouwtechn werken
(PDF, 586,035 KB)
Download

Vul uw e-mailadres in om de documenten te downloaden.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is donderdag 30 november 2023 om 12u00. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.