Open oproep Manchestergebouw FNO-site

Sogent zoekt een onderwijspartner voor het Manchestergebouw op de FNO-site in Gent.

Nieuw
Contactpersoon
Deadline

16 oktober 2023 - 12:00

In samenwerking met Stad Gent wenst sogent voor de herbestemming van het Manchestergebouw op de FNO-site een alliantie aan te gaan met een (of meerdere) Publieke Partner(s) om het gebouw in ere te herstellen en nieuw leven in te blazen. Er wordt gestreefd naar een gemengde invulling: een gecombineerde invulling van onderwijs, maak-economische activiteiten en eventueel buurtvoorzieningen.

FNO manchester

Sogent voerde in 2021-2022 een uitgebreid vooronderzoek aan de hand van diverse studies (waaronder het haalbaarheidsonderzoek) en heel wat besprekingen, zowel met de wijk als met het bestuur. Het resultaat hiervan is een ruimtelijk kader, met duidelijke randvoorwaarden voor de verschillende programmatorische mogelijkheden. Het uitgangspunt hierbij is dat het Manchestergebouw, als onderdeel van de FNO-site, in de eerste plaats wordt bestemd voor een invulling met onderwijs(gerelateerde) instellingen.

Vooraleer het project en de site verder vorm krijgen, wenst sogent via deze oproep onderwijsinstellingen/onderwijsverstrekkers te bereiken die aan het project wensen mee te werken. Binnen de structuurvisie Ruimte voor Gent krijgt onderwijs als ruimtegebruiker, een bijzondere plaats toegekend waarbij meer gerichte verweving en/of complementariteit van verschillende functies worden nagestreefd.

Via het bevragingsdocument willen we geïnteresseerde spelers een beeld geven van de mogelijkheden van de site en het gebouw, en de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van deze oproep. De bedoeling is dat sogent met de uiteindelijk geselecteerde onderwijsinstelling een samenwerkingsovereenkomst afsluit om gezamenlijk een traject te doorlopen en het toekennen van een zakelijk recht, ter realisatie van een gemengd stedelijk project.

Download hier de oproep en bijlages.

Download alles (6) (zip, 8,807 MB)
20230601 BS rvb 03 b1 FNOECO bevraging onderwijsinstellingen
(PDF, 824,827 KB)
Download
20230601 BS rvb 03 b1 1 FNOECO kandidatuurstellingsformulier
(DOCX, 76,639 KB)
Download
20230601 BS rvb 03 b1 2 FNOECO ambitienota
(PDF, 4,342 MB)
Download
20230601 BS rvb 03 b1 2 b FNOECO herstelvordering
(PDF, 903,008 KB)
Download
20230601 BS rvb 03 b1 2 a FNOECO beschermingsbesluit
(PDF, 504,846 KB)
Download
20230601 BS rvb 03 b1 3 FNOECO beleidsnota
(PDF, 2,635 MB)
Download

Vul uw e-mailadres in om de documenten te downloaden.

De voorstellen dienen uiterlijk op 16 oktober 2023 ingediend te worden volgens de modaliteiten. 

We organiseren twee infosessies met plaatsbezoek op de site:

  • Donderdag 13 juli 2023 om 09:30 uur
  • Maandag 18 september 2023 om 09:30 uur

Inschrijven is verplicht en kan door onderstaand formulier in te vullen.

Infosessie met plaatsbezoek op de site

Ik schrijf me in voor het plaatsbezoek op