Raamovereenkomst voor kleine elektriciteitswerken

Sogent wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor kleine elektriciteitswerken. Het gaat om het uitvoeren van kleine elektrische ingrepen voor onderhoud en instandhouding van elektrische installaties van de gebouwen en gronden op het grondgebied van de Stad Gent.

Nieuw
Contactpersoon
Deadline

15 april 2024 - 12:00


Sogent speelt een belangrijke rol in de stadsontwikkeling en het vastgoedbeheer in Gent. Als stadsontwikkelingsbedrijf hebben we heel wat panden in beheer die op lange termijn in onze portefeuille blijven. Een groot deel van deze panden is bestemd voor allerhande stadsontwikkelingsprojecten. In afwachting van de ontwikkeling geven we ook percelen of panden in tijdelijk verhuur of bruikleen. 

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van de volgende prestaties:

Het onderhoud en de instandhoudingswerken aan elektrische installaties van de gebouwen en gronden op het grondgebied van de Stad Gent, in eigendom of in beheer (op welke wijze dan ook) van sogent en/of haar dochterondernemingen. 

In het kader van deze opdracht worden de noodzakelijke onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd en opgevolgd. 

Patrimonium verrijkende of grote infrastructuurwerken zijn hier niet bij inbegrepen. Het betreft het onderhoud van onroerende goederen, hoofdzakelijk woningen verhuurd aan particulieren, administratieve gebouwen en gronden.

Het gaat om een opdracht op afroep, wat inhoudt dat sogent en/of haar dochterondernemingen individuele bestellingen zullen plaatsen.

Verdere info kan verkregen bij Hans Dobbelaere 0476 70 14 69 of hans.dobbelaere@sogent.be.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is maandag 15 april 2024 om 12u00. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kan je hieronder downloaden na een eenmalige registratie.

Download hier het bestek met de bijlages

Bestek 2024/10 ROVK Kleine Elektriciteitswerken
(PDF, 421,851 KB)
Download

Vul uw e-mailadres in om de documenten te downloaden.