Oude Industriehavens, nieuwe hotspots?

Oude Industriehavens, nieuwe hotspots?

In 2019 liep de tentoonstelling 'Oude industriehavens, nieuwe hotspots? in de kluizenzaal bij sogent. Deze toonde het verhaal van acht Belgische en Nederlandse havensteden en hoe zij hun oude havengebieden nieuw leven inbliezen.

In 2009 stonden acht steden in België en Nederland (Gent, Vlissingen, Roermond, Tilburg, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende) voor dezelfde uitdaging: hoe hun oude havengebied nieuw leven inblazen? Het potentieel van dergelijke gebieden bleek immens. Zo ook de ambities en de  vraagstukken die met de herbestemming ervan gepaard gaan. 

Samen vroegen deze 'Waterfront Cities' een Interreg-subsisie aan. Dit programma van de Europese Unie subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het was het startmoment van een boeiend project dat de naam 'Revitalisering Oude Industriehavens' (ROI) kreeg. Het werd een uiterst boeiend uitwisselingstraject met talrijke themabijeenkomsten en overlegmomenten die hebben geresulteerd in het 'ROI-handboek', een projectfilm en concrete aanbevelingen aan elkaars adres.