Oude Industriehavens, nieuwe hotspots?

Oude Industriehavens, nieuwe hotspots?

In de Kluizenzaal van de Bank van de Arbeid pakt sogent uit met een nieuwe tijdelijke expo. 'Oude industriehavens, nieuwe hotspots?' toont het verhaal van acht Belgische en Nederlandse havensteden en hoe zij hun oude havengebieden nieuw leven inblazen.

In 2009 stonden acht steden in België en Nederland (Gent, Vlissingen, Roermond, Tilburg, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende) voor dezelfde uitdaging: hoe hun oude havengebied nieuw leven inblazen? Het potentieel van dergelijke gebieden bleek immens. Zo ook de ambities en de  vraagstukken die met de herbestemming ervan gepaard gaan. 

Samen vroegen deze 'Waterfront Cities' een Interreg-subsisie aan. Dit programma van de Europese Unie subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het was het startmoment van een boeiend project dat de naam 'Revitalisering Oude Industriehavens' (ROI) kreeg. Het werd een uiterst boeiend uitwisselingstraject met talrijke themabijeenkomsten en overlegmomenten die hebben geresulteerd in het 'ROI-handboek', een projectfilm en concrete aanbevelingen aan elkaars adres. De laatste samenwerking heeft zich nu vertaald in deze expo.

Ruim tien jaar na de oprichting van dit uitwisselingsprogramma, maken we – opnieuw samen – de balans op. Wat hebben we als steden met oude industriehavens gemeen? Waar zitten de verschillen? Welke parallellen kunnen we trekken? Wat hebben de buren van elkaar geleerd?

Deze tijdelijke tentoonstelling toont het parcours van de ontwikkeling van deze acht nieuwe stadswijken.

Laat je varen langs de innoverende wijken van de toekomst!

Praktisch

De expo kadert in de festiviteiten rond '15 jaar stadsontwikkeling in de Oude Dokken' en is gratis te bezoeken in de voormalige Bank van de Arbeid (Voldersstraat 1, 9000 Gent), tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur).

Neem zeker ook even de tijd om de nieuwe maquette over het projectgebied van de Oude Dokken te bekijken. De maquette toont alle deelprojecten in één oogopslag én groeit verder mee met het stadsvernieuwingsproject. Gronden die nog wachten op een concrete invulling, worden in beeld gebracht aan de hand van suggestieve volumes. Eens de invulling ervan concreter wordt, kunnen deze delen vervangen worden door een maquetteweergave van het nieuwe project. Zo blijft de maquette altijd up-to-date.