• Sociale woningbouw door sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk, foto (c) Stad Gent
  • Het Acaciapark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Boerderijpark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Groenevalleipark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Groenevalleipark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Luizengevecht in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) De Vieze Gasten
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) Claerhout
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) Claerhout

Biezenstuk

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort', was sogent als uitvoerder betrokken bij de realisatie van een huisvestingsproject en de tuinuitbreidingen in Biezenstuk

Zuurstof voor de Brugse Poort

De Brugse Poort is een drukke en gezellige, maar ook dichtbebouwde arbeiderswijk ten noordoosten van het historisch centrum. De wijk werd tot voor kort gekenmerkt door weinig groen en schaarse openbare ruimte. Onder de noemer 'Zuurstof voor de Brugse Poort', wenste de Stad Gent deze buurt op te waarderen en te herstructureren, de woonkwaliteit te verbeteren en de functionele, culturele en sociale mix in de wijk te versterken.

Zeven projecten

Er werd heel geconcentreerd gewerkt en ingegrepen, aan de hand van twaalf projecten. In zeven projecten hiervan was sogent betrokken als uitvoerder. De grootste taak van sogent was het voorbereidend werk: de gebieden aankopen, desnoods onteigenen en bouwrijp maken zodat de andere partners de nieuwe woningen en parken konden realiseren. In totaal werden er 89 huizen, twee scholen, een bedrijf en een garageboxcomplex gesloopt. Buurtbewoners, verenigingen en stadsdiensten dachten samen na over concrete acties om de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. Toch was het onvermijdelijk dat een grote actie als dit (krakers)protest uitlokte.

De bouwrijpe gronden werden herverdeeld en een deel ervan daarna doorverkocht. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en er kwamen diverse buurtparken bij. De kringloopwinkel, het wijkgezondheidscetrum en de sociaal-artistieke organisatie 'Bij de Vieze Gasten' zetten elk ook een nieuw gebouw neer. Verschillende bewoners kregen een kans om een stukje grond bij te kopen zodat ze hun tuin konden uitbreiden of een poortje konden voorzien naar het park. Meer dan 50 tuinuitbreidingen werden op deze manier geraliseerd in samenwerking met de Stad Gent; een rechtstreeks positief effect van dit project op de leefkwaliteit van veel bewoners.

Biezenstuk

Door een aatal panden te kopen en te slopen, werd een onderbenut binnengebied opnieuw ingericht voor sociale huisesting en een herwaardering van de openbare ruimte.

Verspreid over een aantal blokken bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk hier 35 sociale woningen: twaalf koopwoningen met tuin, twaalf huurwoningen met tuin of terras en elf huurappartementen. In het binnengebied werd een semi-ondergrondse parking met groendak voorzien en werd een nieuw publiek domein ingericht. De aanpalende bewoners van de Rooigemlaan en het Biezenstuk kregen de kans om hun tuin uit te breiden.

Samenwerking
Stad Gent - Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk
Status
Gerealiseerd
Ligging