• Het gerealiseerde project, foto (c) sogent
  • Het gerealiseerde project, foto (c) sogent
  • Het gerealiseerde project, foto (c) sogent
  • Kunst in het gerealiseerde project, foto (c) sogent
  • Eén van de gerealiseerde tuintjes met omheining, foto (c) sogent
  • De sloop van het garagecomplex in 1999, foto (c) sogent
  • De sloop van het garagecomplex in 1999, foto (c) sogent
  • De toestand van het binnengebied in de Ham in 1999, foto (c) sogent

Ham

In de Ham ging sogent over tot de sloop van een ingesloten garagecomplex ten voordele van een publieke binnentuin met overdekte speelruimte, private tuinuitbreidingen en fietsenstallingen.

Kleine ingreep, grote impact

Stadsvernieuwingsprojecten hoeven niet altijd grootschalig te zijn om een grote impact te hebben. Ook kleine ingrepen in het stedelijk weefsel kunnen een groot verschil maken, niet in het minst voor de omwonenden.

Veel Gentenaars hebben slechts een heel kleine buitenruimte en moeten het dikwijls stellen zonder koertje of tuintje. Een bescheiden uitbreiding van de buitenruimte kan voor hen dan ook een enorme verbetering van de woonkwaliteit betekenen.

Tuinuitbreidingen

De afgelopen jaren maakte sogent op verschillende plekken in de stad reeds meer dan 90 tuinuitbreidingen mogelijk. Sogent koopt onderbenutte terreinen op en coördineert het volledige project.

Zo zorgt het stadsontwikkelingsbedrijf voor ruimte voor de tuintjes en plaatst het de afsluiting met de nodige tuinpoortjes zodat alles een mooi geheel vormt.

Mag het iets meer zijn?

In de Ham bijvoorbeeld, waar een ingesloten garagecomplex werd gesloopt, kregen de bewoners van de aanpalende woningen in de Kongostraat de kans om hun buitenruimte te vergroten. Elf tuinuitbreidingen werden hier op deze manier gerealiseerd.

Na nauw overleg tussen de buurt en de stadsdiensten, werd er bovendien voor gekozen om op deze plek ook nog een nieuwe publieke binnentuin met overdekte speelruimte en fietsenstallingen te voorzien.

Samenwerking
Stad Gent
Adres
Ham
9000 Gent
België
Status
Gerealiseerd
Ligging