• De Heilig Hartkerk en het -plein voor de start van het project.
  • De Heilig Hartkerk en - plein voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • De Heilig Hartkerk en - plein voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • De Heilig Hartkerk en - plein voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • De pastorie voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • De Heilig Hartkerk en - plein voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • De Heilig Hartkerk en - plein voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • De Heilig Hartkerk en - plein voor de start van het project, foto (c) Jef Geldof
  • Sponsorlogo-EFRO.jpg

Heilig Hartkerk en -plein

De kerk en het plein van het Heilig Hart in Sint-Amandsberg hebben het potentieel om een echte ontmoetingsplek te worden voor de buurt. Voor de herbestemming ervan koos sogent het ontwerpteam De Smet-Vermeulen, Tractebel en AVA Partners.  Dit project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ rond de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg. Alles verloopt in nauw overleg met de bewoners en buurtpartners.

Allez, En Route!

Samen met de bewoners en heel wat buurtpartners neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg de komende jaren onder handen. Er is met het stadsvernieuwingsproject En Route plaats om pleinen, straten en parken te vernieuwen. Ook het sociale, culturele en handelsleven krijgen veel aandacht. De Stad wil met dit stadsvernieuwingsproject bijdragen tot een buurt waarin bewoners elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en mee helpen bouwen aan hun wijk van morgen.

De voorbije jaren kwamen al heel wat ideeën rond stadsvernieuwing naar boven, van bewoners, van stadsmedewerkers, van experten. Daar is het Gentse studiebureau Maat-ontwerpers mee aan de slag gegaan. Het resultaat is een langetermijnvisie voor de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg, met vaak gedurfde dromen, wensen en ideeën. Deze visie kwam tot stand met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap.

De omgeving van het Heilig Hartplein is één van de concrete ingrepen die sogent plant binnen ‘En Route’. Andere projecten van sogent zijn Cohousing Bijgaardehof en de Wasserij der Vlaanderen.

Heilig Hartplein, het kloppende hart van Dampoort

Het Heilig Hartplein is één van de focusplekken van En Route. Het plein zou het kloppend hart kunnen worden van de Dampoortwijk. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, die gemakkelijk bereikbaar is en waar plaats is om te ontspannen… kortom: een echt centrum! Het Heilig Hartplein, de Heilig Hartkerk zelf en de ruimte er omheen hebben alle troeven om deze rol te vervullen.

Sogent ging op zoek naar  een ontwerpteam dat samen met de Stad Gent deze herinrichting kan vormgeven. In een eerste fase konden geïnteresseerde ontwerpteams zich aanbieden. Vijf teams werden geselecteerd worden op basis van hun kennis en ervaring met gelijkaardige opdrachten. Zij maakten in een tweede fase een wedstrijdontwerp op, waaruit het ontwerp van De Smet-Vermeulen, Tractebel en AVA Partners er als beste uit kwam.

Kerk als buurtliving

In het gekozen voorontwerp wordt het Heilig Hartplein herschapen tot autoluw plein waar evenementen zoals de boerenmarkt en carnaval kunnen doorgaan, maar ook waar het gezellig zitten is: een plek voor (toevallige) ontmoetingen tussen buurtbewoners. Er wordt ook plaats voor buurtparkeren voorzien. Tussen de kerk en de pastorij tekenden de ontwerpers een groene zone met bomen en spelprikkels. De kerk zelf wordt een schakel tussen deze groene ruimte en het plein. Het openmaken van de zijbeuken zal een overdekte en beschutte plek voor onmoeting en activiteit opleveren.

De ontwerpers brengen de bezoeker dichter bij de troeven van de kerk: de mooie kruisribgewelven, het atrium,… alle ruimtes worden ingezet voor een specifieke beleving. Zo ontstaan er grote en kleine ruimtes, donkere en lichte,.. Plekken waar gewerkt kan worden, gedanst, film gekeken,… kortom verschillende plekken waar de buurt iets kan organiseren.  

Ruimte voor buurtparticipatie

Het gekozen voorontwerp is een aanzet. De Stad rekent ook op de huidige bewoners van de wijk om het plein en de omgeving mee vorm te geven.  In het najaar van 2018 lanceerde de Stad een oproep naar geëngageerde buurtbewoners om mee na te denken over de toekomst van deze plek in een buurtatelier. Daarnaast bevroeg de Stad samen met gespecialiseerde partners zo veel mogelijk bewoners en betrokken partners over hun noden en wensen voor de buurt. Het bisdom en de kerkfabriek, de toenmalige eigenaar van de Heilig Hartkerk, zijn alvast tevreden dat de kerk een plek voor ontmoeting voor alle mensen blijft. Ook met de eigenaars en handelaars rond het plein werd overleg gepleegd zodat hun activiteiten ondersteund en versterkt kunnen worden.

In de zomer van 2017 werd het plein al tijdelijk omgetoverd: er kwamen zitbanken, spelelementen, groen,... De reacties uit de buurt waren voornamelijk positief. Met de feedback van de buurt op dit proefproject wordt tijdens het ontwerpproces rekening gehouden.

De input uit de buurt werd verzameld en mee opgenomen in het masterplan. 

Timing

Begin 2018 werd uit vijf wedstrijdontwerpen het ontwerpteam De Smet-Vermeulen, Tractebel en AVA Partners gekozen. De opdracht werd opgedeeld in twee grote fasen. De eerste stap betreft het opstellen van een masterplan voor het plein, de kerk en de pastorij zodat er een totaalvisie is voor het hele project. In een tweede fase worden de concrete uitvoeringsdossiers voor het plein, de kerk en de pastorij opgesteld.

Architect
De Smet-Vermeulen, Tractebel, AVA Partners
Samenwerking
Stad Gent - Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Subsidies: 
logo EFRO
Logo EU
Adres
Heilig Hartplein
9040 Sint-Amandsberg
België
Downloads
Infobrochure Heilig Hart (3.62 MB)
Status
In uitvoering
Ligging
Nieuws
Ontwerpteam voor de herbestemming van de Heilig Hartkerk en het Heilig-...Lees meer
Einde van de proefopstelling op het Heilig HartpleinLees meer
Erfgoed en stadsvernieuwing gaan hand in hand op Open Monumentendag 2017Lees meer