Woonproject Liberteyt

Woonproject voor sociale verhuur via Thuispunt Gent

In Wondelgem zijn er plannen voor een nieuw woonproject voor sociale verhuur op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt. Het gaat om 24 woningen met een klein buurtpark. Thuispunt Gent zal de woningen verhuren. In samenwerking met Stad Gent en een studieteam, start sogent een nieuw inrichtingsonderzoek op met het oog op een mogelijke inplanting van de toekomstige woningen.

Wonen
Adres

Vroonstalledries 22 - 9032 Wondelgem

Status

In voorbereiding


Waarom dit woonproject?

In Gent is er een grote nood aan betaalbare huurwoningen. Veel Gentenaars hebben geen middelen om een woning op de reguliere markt te huren. De Stad Gent zet daarvoor op verschillende pistes in, en kijkt ook naar eigen gronden.

Zo zijn er plannen voor een woonproject op het terrein van het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. De gronden blijven in eigendom van Stad Gent of OCMW. Het plan is dat een private partner ze ontwikkeld om nadien te verhuren via Thuispunt Gent, die ook zorgt voor huur- en woonbegeleiding samen met de dienst Sociale Woonbegeleiding. Het project krijgt steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Waar wordt dit woonproject gerealiseerd?

Voor het bouwproject wordt gekeken naar de site van het woonzorgcentrum De Liberteyt, op de hoek van de Vroonstalledries en de Sint-Sebastiaanstraat in Wondelgem. Het gaat om 24 woningen met een klein buurtpark. De geplande woningen zijn bedoeld voor ouderen en gezinnen. De ouderen wonen zelfstandig, maar dicht bij het woonzorgcentrum, en ook voor gezinnen is het een goede ligging. Dicht bij het centrum van Wondelgem, vlak bij scholen, kinderopvang en jeugdbewegingen.

Nieuwe inrichtingsstudie en timing

Op basis van een inplantingsonderzoek werd in 2022 een verkavelingsaanvraag voor de site ingediend. Dit riep heel wat bezorgdheden op en het project werd on hold gezet. In samenwerking met Stad Gent en een studieteam, start nu een nieuw inrichtingsonderzoek op met het oog op een mogelijke inplanting van de woningen op de site. Daarbij wordt rekening gehouden met alle gebruikers van de site.

Sogent heeft hiervoor in opdracht van Stad Gent in december 2023 een ontwerpteam aangesteld. Op dinsdag 12 december ging een inspraakmoment door met de bewoners en personeel van het woonzorgcentrum, familie en buurtbewoners. Die input wordt meegenomen in het inplantingsonderzoek dat loopt tot eind maart 2024. Het doel van de opdracht is de opmaak van een ‘inplantingsplan’ waarin de verschillende zones helder worden gedefinieerd en vormgegeven. Er komen verschillende onderzoeksthema’s aan bod. 

Op welke manier kan het park worden ingericht? Welk deel is enkel voor de bewoners van De Liberteyt, welk deel ook voor buurtbewoners? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig en waar komt de parking? Welke verbindingen komen er naar de school en kinderopvang? Is een andere locatie voor de woningen nodig en wat is hiervoor de beste plaats? 

Inspraakmoment op dinsdag 12 december en extra sessie op dinsdag 9 januari

Omdat er heel wat signalen kwamen dat de buurt en de buurtbewoners vragen hadden bij het project – zo loopt er nog een beroepsprocedure tegen de verkavelingsaanvraag – werd op 12 december een inspraakmoment in het woonzorgcentrum georganiseerd. 

Buurtbewoners kregen de kans om in kleine groepjes met hun buren in gesprek te gaan over hun bezorgdheden, de inrichting en het gebruik van de voortuin. Door het hoge aantal inschrijvingen, wordt nog een extra sessie ingepland op dinsdag 9 januari. De mensen die zich op de wachtlijst inschreven ontvangen hier een mailtje van.

Bekijk hier de presentatie van het inspraakmoment

Presentatie gesprekstafels Liberteyt 12 december 2023
(PDF, 7,056 MB)
Download

Vul uw e-mailadres in om de documenten te downloaden.

Lees hier de recente nieuwsartikels