• De Kettingstraat in 2013, foto (c) sogent
  • De Kettingstraat in 2013, foto (c) sogent
  • De Kettingstraat in 2013, foto (c) sogent
  • De Kettingstraat in 1999, foto (c) sogent
  • Luchtfoto van de Kettingstraat in 2004

Kettingstraat

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort', was sogent als uitvoerder betrokken bij de realisatie van nieuwe sociale appartementen in de Kettingstraat.

Zuurstof voor de Brugse Poort

De Brugse Poort is een drukke en gezellige, maar ook dichtbebouwde arbeiderswijk ten noordoosten van het historisch centrum. De wijk werd tot voor kort gekenmerkt door weinig groen en schaarse openbare ruimte. Onder de noemer 'Zuurstof voor de Brugse Poort', wenste de Stad Gent deze buurt op te waarderen en te herstructureren. De woonkwaliteit moest worden verbeterd en de functionele, culturele en sociale mix in de wijk konden wat versterking gebruiken.

Zeven projecten

Er werd heel geconcentreerd gewerkt en ingegrepen. Dit aan de hand van twaalf projecten. In zeven projecten hiervan was sogent betrokken als uitvoerder. De grootste taak van sogent was het voorbereidend werk: de gebieden aankopen, desnoods onteigenen en bouwrijp maken zodat de andere partners de nieuwe woningen en parken konden realiseren. In totaal werden er 89 huizen, twee scholen, een bedrijf en een garageboxcomplex gesloopt. Buurtbewoners, verenigingen en stadsdiensten dachten samen na over concrete acties om de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. Toch was het onvermijdelijk dat een grote actie als dit (krakers)protest uitlokte.

De bouwrijpe gronden werden herverdeeld en een deel ervan daarna doorverkocht. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en er kwamen diverse buurtparken bij. De kringloopwinkel, het wijkgezondheidscentrum en de sociaal-artistieke organisatie 'Bij de Vieze Gasten' zetten elk ook een nieuw gebouw neer. Verschillende bewoners kregen een kans om een stukje grond bij te kopen zodat ze hun tuin konden uitbreiden of een poortje konden voorzien naar het park. Meer dan 50 tuinuitbreidingen werden op deze manier gerealiseerd in samenwerking met de Stad Gent; een rechtstreeks positief effect van dit project op de leefkwaliteit van veel bewoners.

Kettingstraat

In de Kettingstraat werden enkele woningen gesloopt zodat er ruimte kwam voor nieuwe sociale appartementen, gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - het Volk. De openbare ruimte rondom werd opnieuw aangelegd.

Samenwerking
Stad Gent - sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk
Adres
Kettingstraat
9000 Gent
België
Status
Gerealiseerd
Ligging