• Huis in de Moriaanstraat, augustus 2018, foto (c) sogent

Krottenbestrijding

Met financiële steun van de Stad Gent zet sogent in op krottenbestrijding. Langdurig leegstaande en verkrotte, onbewoonbare woningen brengt sogent terug op de woonmarkt. De panden worden ofwel doorverkocht met een sloop- of renovatieplicht aan jonge, bouwwillige gezinnen, ofwel door het stadsontwikkelingsbedrijf gerenoveerd en verhuurd aan kwetsbare groepen. Op die manier wordt de woningmarkt terug een stuk toegankelijker én verfraait het stadsbeeld.

Verderzetting van het project Stedelijke Woonkavels

Reeds sinds 2007 zet sogent in op het betaalbaar houden van wonen en bouwen in de stad voor jonge gezinnen. Via het project Stedelijke Woonkavels verkocht het stadsontwikkelingsbedrijf ondertussen 63 loten bouwgrond, waarvan merendeel van de woningen reeds bewoond zijn of in opbouw. Naast het toegankelijker maken van de woningmarkt, zorgt dit project ook voor een gecoördineerde en krachtdadige aanpak van huisjesmelkerij, verwaarlozing en verkrotting.

Het project ‘Krottenbestrijding’ is hier een verderzetting van. Binnen het project Krottenbestrijding kocht sogent een aantal verkrotte panden. Na aankoop zijn er twee mogelijke pistes. Ofwel zal sogent deze woningen doorverkopen met sloopverplichting of renovatieverplichting aan jonge, bouwwillige gezinnen. Ofwel zal het stadsontwikkelingsbedrijf de panden renoveren en verhuren.

Verkoop en verhuur aan een specifiek doelpubliek

Enkel jonge gezinnen en alleenstaanden komen in aanmerking om een te slopen of een te renoveren pand te kopen zodat zij de kans krijgen een eigen woning te verwerven. Kandidaten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

De panden die verhuurd zullen worden, worden aangeboden aan kwetsbare groepen. Zo kan sogent ook de huurmarkt en niet enkel de koopmarkt ondersteunen.

Timing

De panden met sloopverplichting werden ondertussen verkocht.

Voor de panden met een renovatieverplichting werd een bestek gelanceerd en gegund aan Citynest BV. Deze woningen zullen in de eerste helft van 2022 grondig gerenoveerd worden tot duurzame, kwaliteitsvolle woningen om ze daarna te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor Gent.

 

Samenwerking
Stad Gent
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Zeven leegstaande woningen opgeknapt en klaar voor sociaal verhuurLees meer
7 leegstaande woningen worden gerenoveerd tot sociale huurwoningenLees meer