• Luizengevecht in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Acaciapark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Sociale woningbouw door sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk, foto (c) Stad Gent
  • Het Boerderijpark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Groenevalleipark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Groenevalleipark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) De Vieze Gasten
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) Claerhout
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) Claerhout

Luizengevecht

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort', was sogent als uitvoerder betrokken bij de realisatie van het het buurtpark Luizengevecht.

Zuurstof voor de Brugse Poort

De Brugse Poort is een drukke en gezellige, maar ook dichtbebouwde arbeiderswijk ten noordoosten van het historisch centrum. De wijk werd tot voor kort gekenmerkt door weinig groen en schaarse openbare ruimte. Onder de noemer 'Zuurstof voor de Brugse Poort', wenste de Stad Gent deze buurt op te waarderen en te herstructureren, de woonkwaliteit te verbeteren en de functionele, culturele en sociale mix in de wijk te versterken.

Zeven projecten

Er werd heel geconcentreerd gewerkt en ingegrepen, aan de hand van twaalf projecten. In zeven projecten hiervan was sogent betrokken als uitvoerder. De grootste taak van sogent was het voorbereidend werk: de gebieden aankopen, desnoods onteigenen en bouwrijp maken zodat de andere partners de nieuwe woningen en parken konden realiseren. In totaal werden er 89 huizen, twee scholen, een bedrijf en een garageboxcomplex gesloopt. Buurtbewoners, verenigingen en stadsdiensten dachten samen na over concrete acties om de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. Toch was het onvermijdelijk dat een grote actie als dit (krakers)protest uitlokte.

De bouwrijpe gronden werden herverdeeld en een deel ervan daarna doorverkocht. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en er kwamen diverse buurtparken bij. De kringloopwinkel, het wijkgezondheidscetrum en de sociaal-artistieke organisatie 'Bij de Vieze Gasten' zetten elk ook een nieuw gebouw neer. Verschillende bewoners kregen een kans om een stukje grond bij te kopen zodat ze hun tuin konden uitbreiden of een poortje konden voorzien naar het park. Meer dan 50 tuinuitbreidingen werden op deze manier geraliseerd in samenwerking met de Stad Gent; een rechtstreeks positief effect van dit project op de leefkwaliteit van veel bewoners.

Luizengevecht

Het vroeger onbekende buurtpark Luizengevecht kreeg een tweede leven. Om extra ruimte te creëeren, verdwenen enkele woningen aan de Bevrijdingslaan en het Seghersplein. Het Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw verhuisde naar een nieuw gebouw en het oude gebouw werd gesloopt. Hierdoor kreeg het park een nieuwe, ruimte toegang en groeide tegelijk de sociale controle.

Het park werd heraangelegd met nieuwe speelzones. Waar de Reinaertstraat tot aan de Groendreef werd doorgetrokken, bouwde de sociale huivestingsmaatschappij WoninGent 37 nieuwe sociale woningen, waarvan enkele met tuin. Daarnaast werd er ruimte voorzien voor een kinderdagverblijf. Aan de rand van het park kwam een gebouwtje met publiek sanitair, een lokaaltje voor de Gentse jeugddienst, fietsenstallingen en ruimte voor de elektriciteits- en gascabines van op het Seghersplein.

Samenwerking
Stad Gent - Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vzw
Status
Gerealiseerd
Ligging