• Het studiegebied van de onderwijscampus Offerlaan.

Onderwijscampus Offerlaan

Sogent maakt werk van een masterplan voor de onderwijscampus aan de Offerlaan en omgeving. Het masterplan heeft als doel de capaciteit van de scholen te verhogen en de onmiddellijke omgeving aangenamer te maken. 

Scholencampus aan de Offerlaan

Vlakbij de Watersportbaan, in het gebied tussen de Offerlaan, de Martelaarslaan, de Neermeerskaai en de Groot-Brittanniëlaan, ligt een scholencampus van het stedelijke onderwijsnet met 6 scholen: Freinet Middenschool Gent, het Kwadrant, Spectrum Gent en Freinet Atheneum De Wingerd zijn 4 secundaire scholen, maar ook de lessen van het Deeltijds Kunst Onderwijs DKO en het Centrum voor Volwassenen Onderwijs (CVO) vinden er plaats.

In het voorjaar van 2020 werden vanuit de Vlaamse Regering subsidies toegekend om de capaciteit van deze campus uit te breiden. Er komen in totaal minstens 270 plaatsen bij in het secundair onderwijs. De Stad gaf aan sogent de opdracht om een masterplan voor de site te laten opmaken. 

Naar een verbindende campus

De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen. Hiermee wil de Stad het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs ondervangen. Op de site aan de Offerlaan moet dat mogelijk zijn door het ruimtegebruik van bestaande gebouwen te optimaliseren, inefficiënte gebouwen te slopen en een nieuw gebouw te realiseren.

De scholensite is over de jaren heen organisch gegroeid. Veel open ruimte is verhard geraakt, waardoor er tussen de gebouwen relatief weinig groen aanwezig is. Meer groen zal een aangenamere (leer)omgeving creëren. Er komen groene rustpunten en plekken die scholen of externen kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren.

Verder worden ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid om de site makkelijk te doorkruisen verbeterd. Er is nu al veel passage, want de fiets- en wandelpaden spelen een belangrijke rol in de verbinding van de campus met onder andere het Sint-Pietersstation. 

De site zal ook meer uitnodigend worden voor de bestaande dynamieken in de buurt, zowel ruimtelijk, sociaal als economisch. Op vandaag maken al een dertigtal externe organisaties gebruik van de site en haar lokalen.

Plan in 3 fases

In eerste instantie moet via een structuurschets de link tussen de campus en de ruimere omgeving geoptimaliseerd worden voor enkele stedenbouwkundige thema’s zoals groenassen, mobiliteit, toegankelijkheid en passage, relaties met de wijk, .... Voor deze structuurschets bekijken de ontwerpers het project dus als deel van een grotere perimeter, die reikt tot aan de Watersportbaan.

Vervolgens wordt er ingezoomd op de interne organisatie van de scholencampus zelf, in een inrichtingsplan dat de vergroening, de interne loop- en fietslijnen en de relatie tussen de verschillende gebouwen moet optimaliseren. Dit plan zal ook de locatie van de nieuwbouw aangeven.

Het resultaat van de schets op schaal van de omgeving en het plan op campusschaal zal ingezet worden als leidraad voor de concrete bouwopdracht om de capaciteit uit te breiden.

Opmaak masterplan

Begin 2020 startte het ontwerptraject om tot een masterplan voor de site te komen. Daarvoor selecteerde sogent het ontwerpteam Czvek Rigby - Endeavour.

Architect
Czvek Rigby - Endeavour
Samenwerking
Stad Gent
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
270 nieuwe schoolplaatsen voor onderwijscampus aan de OfferlaanLees meer