• Het studiegebied van de onderwijscampus Offerlaan.

Onderwijscampus Offerlaan

Sogent kreeg van de Stad Gent de opdracht een masterplan op te maken voor de onderwijscampus aan de Offerlaan en omgeving. Het plan heeft als doel de capaciteit van de scholen te verhogen en de onmiddellijke omgeving aangenamer te maken. 

Naar een verbindende campus

De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen. Hiermee wil de Stad het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs ondervangen. Op de site aan de Offerlaan moet dat mogelijk zijn door het ruimtegebruik van bestaande gebouwen te optimaliseren, inefficiënte gebouwen te slopen en een nieuw gebouw te realiseren.

De scholensite is over de jaren heen organisch gegroeid. Veel open ruimte is verhard geraakt, waardoor er tussen de gebouwen relatief weinig groen aanwezig is. Meer groen zal een aangenamere (leer)omgeving creëren. Er komen groene rustpunten en plekken die scholen of externen kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren.

Verder worden ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid om de site makkelijk te doorkruisen verbeterd. Er is nu al veel passage, want de fiets- en wandelpaden spelen een belangrijke rol in de verbinding van de campus met onder andere het Sint-Pietersstation. 

De site zal ook meer uitnodigend worden voor de bestaande dynamieken in de buurt, zowel ruimtelijk, sociaal als economisch. Op vandaag maken al een dertigtal externe organisaties gebruik van de site en haar lokalen.

Opmaak masterplan

Sogent stelde het ontwerpteam Czvek Rigby - Endeavour aan voor de opmaak van het masterplan. Begin 2020 gingen zij aan de slag.

Ondertussen is het ontwerpbureau klaar. Het masterprojectteam legde in januari 2021 de principes van het masterplan voor aan de leden van het college van burgemeester en schepenen, aan de stadsbouwmeester en betrokken stadsdiensten zoals de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en de Groendienst. Op die manier werd er gewerkt aan de gedragenheid van het masterplan wat moet resulteren in een vlotte realisatie van verschillende deelprojecten.

Vanaf zaterdag 10 april kan je al wandelend de toekomstplannen voor de scholencampus en de omgeving bekijken op een kleurrijke buitenexpo.

Voor meer info kan je terecht op de projectenpagina Herinrichting Scholencampus aan de Offerlaan en omgeving.

Architect
Czvek Rigby - Endeavour
Samenwerking
Stad Gent
Downloads
E-zine Maart 2021 (708.5 KB) E-Zine April 2021 (772.98 KB)
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Masterplan scholencampus Offerlaan goedgekeurdLees meer
270 nieuwe schoolplaatsen voor onderwijscampus aan de OfferlaanLees meer