• Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) De Vieze Gasten
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) Claerhout
  • Het Pierkespark in de Brugse Poort, foto (c) Claerhout
  • Het Acaciapark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Sociale woningbouw door sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard - Het Volk, foto (c) Stad Gent
  • Het Boerderijpark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Groenevalleipark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Het Groenevalleipark in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent
  • Luizengevecht in de Brugse Poort, foto (c) Stad Gent

Pierkespark

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort', was sogent als uitvoerder betrokken bij de realisatie van het Pierkespark.

Zuurstof voor de Brugse Poort

De Brugse Poort is een drukke en gezellige, maar ook dichtbebouwde arbeiderswijk ten noordoosten van het historisch centrum. De wijk werd tot voor kort gekenmerkt door weinig groen en schaarse openbare ruimte. Onder de noemer 'Zuurstof voor de Brugse Poort', wenste de Stad Gent deze buurt op te waarderen en te herstructureren. De woonkwaliteit moest worden verbeterd en de functionele, culturele en sociale mix in de wijk konden wat versterking gebruiken.

Zeven projecten

Er werd heel geconcentreerd gewerkt en ingegrepen. Dit aan de hand van twaalf projecten. In zeven projecten hiervan was sogent betrokken als uitvoerder. De grootste taak van sogent was het voorbereiedend werk: de gebieden aankopen, desnoods onteigenen en bouwrijp maken zodat de andere partners de nieuwe woningen en parken konden realiseren. In totaal werden er 89 huizen, twee scholen, een bedrijf en een garageboxcomplex gesloopt. Buurtbewoners, verenigingen en stadsdiensten dachten samen na over concrete acties om de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. Toch was het onvermijdelijk dat een grote actie als dit (krakers)protest uitlokte.

De bouwrijpe gronden werden herverdeeld en een deel ervan daarna doorverkocht. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en er kwamen diverse buurtparken bij. De kringloopwinkel, het wijkgezondheidscetrum en de sociaal-artistieke organisatie 'Bij de Vieze Gasten' zetten elk ook een nieuw gebouw neer. Verschillende bewoners kregen een kans om een stukje grond bij te kopen zodat ze hun tuin konden uitbreiden of een poortje konden voorzien naar het park. Meer dan 50 tuinuitbreidingen werden op deze manier geraliseerd in samenwerking met de Stad Gent; een rechtstreeks positief effect van dit project op de leefkwaliteit van veel bewoners.

Pierkespark

Het Pierkespark is omgetoverd tot het kloppend hart van de Brugse Poort. Honderden buurtbewoners en vrijwilligers hebben letterlijk hun steentje bijgedragen aan het park. Ze dachten mee na over het ontwerp en later bouwden ze onder begeleiding van kunstenares Schézérazade Bourahli mee aan paden en zitmeubels in mozaïek. 

Het Pierkespark is zo ecologisch mogelijk aangelegd. De Stad Gent probeert hierdoor de principes van duurzaam bouwen en renoveren uit te dragen naar de hele wijk. Een openluchtpodium, een grote duivelaarpergola, een ecologische plantenvijver, een petanquebaan, een filmprojectiemuur... dit alles bezorgt de plek een unieke sfeer. De aanwezigheid van een kringloopwnkel, een koffie- en theehuis met buurtzaal, een theaterzaal, een restaurant en een bedrijf zorgt dan weer voor heel wat leven in het park.

Samenwerking
Stad Gent - vzw een Open Plaats - departement kringloopwinkel Brugse Poort - vzw Parochiale Werken Sint-Jan Baptist - Bij De Vieze Gasten vzw - SKIL nv
Status
Gerealiseerd
Ligging