• Conceptbeeld van het Rijsenbergpark uit 2010 (c) BUUR

Rijsenbergpark

Met de herinrichting van de stationsomgeving komt er ook een gloednieuw park langs de Koningin Fabiolalaan, tussen het station Gent-Sint-Pieters en het recreatiedomein Blaarmeersen. Sogent staat in voor de ontwikkeling van het wijkpark dat met 6.300m² zal zorgen voor een aangename, groene afwisseling tussen de nieuwe bebouwing.

Het Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van de gronden aan de Koningin Fabiolalaan kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station is ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent-Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het Project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2006 werd hiervoor een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ goedgekeurd.

Zones A, B en C

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ deelt de K. Fabiolalaan op in drie zones: zone A, B en C, die samen één groot ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai.

Zones B en C zijn eigendom van sogent. Op zone C ontwikkelt het stadsontwikkelingsbedrijf het project Rinkkaai, waar een 300-tal nieuwe woningen komen en ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies. Op zone B komen 2 nieuwe wijkpleinen, woningen, een schoolgebouw en aanvullende functies. Sogent onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Het nieuwe park zal zich tussen die gebouwen en zowel over zone B als over zone C uitstrekken.

Het Rijsenbergpark

Groen is een belangrijk onderdeel van de stedelijke ruimte. Het Gewestelijk RUP biedt dan ook de mogelijkheid om in de stationsomgeving een nieuw park te creëren. Om hieraan te voldoen, willen de Stad Gent en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent een zo groot mogelijke aaneengesloten groene ruimte voorzien in de vorm van een nieuw park: het Rijsenbergpark (werknaam).

Het te ontwerpen Rijsenbergpark wordt ruim 6.300m² groot en zal dan ook een belangrijke rol spelen als wijkpark en groene long voor de Rijsenbergbuurt. Tegelijk wordt het een schakel in het groene lint tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen, het zogenaamde pad van stad naar land. Het park zal aan de westelijke zijde aansluiten bij de parkzone die tussen de gebouwen van het project Rinkkaai zal worden aangelegd. Aan de andere kant wordt het Rijsenbergpark verbonden met de groene buitenruimte rond het woon- en schoolgebouw op de zone B. Op die manier wordt er in totaal een groene zone van in totaal  9.500m2 gecreëerd.  

Een ontwerp op maat

Eerder dit jaar lanceerde sogent de zoektocht naar een ontwerp- en studieteam voor de aanleg van het wijkpark. Ondertussen is het architecten- en ingenieursbureau Evolta aangesteld om een mooi resultaat neer te zetten. En dat doen ze niet alleen, maar met input van de buurt.

Samen met de buurt

De Stad en sogent rekenen op de buurtbewoners om het park mee vorm te geven. .

In 2011 gaven buurtbewoners en andere geïnteresseerden al aan hoe zij de invulling van het openbaar domein in die zone zagen. Zij vroegen om de parken en pleinen gezellig en natuurrijk te maken. Men droomde van parken en pleinen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en die een rustpunt kunnen biedenin de drukke stationsomgeving.

Nu gaan we nog een stap verder en wordt de buurt intensief betrokken bij het ontwerpproces.

Tijdens een workshop formuleren de buurtbewoners hun ideeën en wensen. Daarmee gaan de ontwerpers vanaf het najaar 2017 aan de slag gaan om enkele voorstellen uit te werken. Die voorstellen zullen voorgelegd worden aan de buurtbewoners die hun bedenkingen kunnen meegeven vooraleer er een definitief ontwerp gekozen wordt.

Timing

De aanleg van het park en de ontwikkeling van het project Rinkkaai worden op elkaar afgestemd. De start van de werken is voorlopig voorzien in 2019 en de werken zullen minstens 2 jaar duren.

Meer info

Wenst u meer informatie over de ontwikkelingen aan het station Gent-Sint-Pieters, neem dan zeker een kijkje op de website van het Project Gent Sint-Pieters.

 

 

 

Architect
Evolta
Samenwerking
Stad Gent
Adres
Koningin Fabiolalaan
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging