Schoolgebouw Ninove

Schoolgebouwen voor breed gebruik

Net zoals in de rest van Vlaanderen, is de nood aan nieuwe scholen in Gent groot. Om die scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot scholencluster Gent-Ninove.

Scholen en kinderopvang
Status

In voorbereiding

Om de scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot scholencluster Gent-Ninove - de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent: één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en verenigingslokaal langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Steenakker.

DBFM-procedure

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Die private partner bestaat uit een team van onder andere een ontwikkelaar, een architect , een aannemer bouw, een beheerder en eventueel een externe investeerder. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, betaald door de stad, aangevuld met subsidies van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Publiek-private samenwerking

Agion lanceerde in maart 2017 een nieuwe oproep. De Stad Gent en de Stad Ninove verenigden hun krachten en dienden samen een cluster in van twee projecten in Gent en één project in Ninove. Op die manier konden ze voldoen aan de minimumvereisten voor kandidaatstelling.

Op 25 juni 2018 gaf de Stad Gent aan stadsontwikkelingsbedrijf sogent de opdracht om de plaatsingsprocedure voor het DBFM-dossier voor deze cluster te begeleiden tot en met het afsluiten van de individuele contracten per school met de private partner. Deze procedure moet leiden tot het vinden van één private partner voor de cluster van drie scholen.

Timing

In mei 2020 selecteerde Agion uit de 11 ingediende kandidaturen 5 teams die door gingen naar de volgende fase. Deze teams konden dan op basis van de gunningsdocumenten, waaronder het programma van eisen, voor elke school een eerste ontwerp opmaken. De voorstellen werden beoordeeld door een technisch en een financieel beoordelingsteam en er werd een rangschikking opgemaakt om erna over te gaan tot onderhandeling met de voorkeursbieder.

Als alles volgens de planning loopt, dan wordt de private partner aangesteld beging 2024. Die zal instaan voor het ontwerp, de realisatie, de financiering en het beheer van de 3 schoolgebouwen.