• Scholenbouw, foto (c) Stad Gent

Stadsgebouw Henri Storyplein

De komende jaren wil het Gentse stadsbestuur fors investeren in de bouw van nieuwe scholen. Net zoals in de rest van Vlaanderen, is de nood aan nieuwe scholen in Gent groot. Door de vele inspanningen van de voorbije jaren is er voor ieder kind een plaats op de basisschool, maar met de komst van nieuwe woonontwikkelingen wil de Stad nog een tandje bijsteken.

Om die scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent: één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en verenigingslokaal langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Nieuw Gent.

DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Die private partner bestaat uit een team van onder andere een aannemer bouw, een aannemer onderhoud, een architect en eventueel een externe investeerder. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, betaald door de stad (aangevuld met subsidies van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs). Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Publiek-private samenwerking

Agion lanceerde in maart 2017 een nieuwe oproep. De Stad Gent en de Stad Ninove verenigden hun krachten en dienden samen een cluster in van twee projecten in Gent en één project in Ninove. Op die manier konden ze voldoen aan de minimumvereisten voor kandidaatstelling.

Op 25 juni 2018 gaf de Stad Gent aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf de opdracht om de plaatsingsprocedure voor het DBFM-dossier voor deze cluster te begeleiden tot en met het afsluiten van de individuele contracten per school met de private partner. Deze procedure moet leiden tot het vinden van één private partner voor de cluster van drie scholen.

Voor de eerste stap, de selectiefase, wordt een mandaat gegeven aan Agion. In deze fase kunnen private partners die geïnteresseerd zijn zich kandidaat stellen. Agion zal uit die kandidaten maximum vijf teams selecteren die door kunnen gaan naar de volgende fase. Deze teams maken op basis van het programma van eisen voor elke school een eerste ontwerp op. Deze voorstellen zullen tijdens fase twee beoordeeld worden door een commissie.

Stadsgebouw Henri Storyplein

Op het Henri Storyplein in Steenakker komt een nieuwe basisschool voor 88 kinderen met een internaat voor 58 kinderen en lokalen die ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden voor jeugd- en speelpleinwerking. Deze invulling past binnen de krijtlijnen van het masterplan dat voor het Henri Storyplein in de buurt Nieuw Gent wordt opgesteld.

De totale bruto vloeroppervlakte van dit gebouw zal 5.454 m² bedragen. De investering voor het internaat en de basisschool aan de Steenakker zal afgerond 10.700.000 euro bedragen. Daarbij wordt 71,5% van het internaat en 81,5% van de school gesubsidieerd.

Timing

Eind april selecteerde Agion uit de 11 ingediende kandidaturen 5 teams die door kunnen gaan naar de volgende fase (in willekeurige volgorde):

  • Team 1: Global Denys NV (“SPV Metis IV”)
  • Team 2: Consortium EPICo NV - RebelValley BV - Democo NV - Groep Van Roey NV (“Aurora”)
  • Team 3: Consortium Strabag Belgium NV - AMBER Infrastructure Group GmbH - INPP Public Infrastructure GmbH (“SPC Amber-Strabag ‘School in Beweging”)
  • Team 4: Consortium Jan De Nul NV - TDP NV – Tinc Comm. Va - ABETEC architecten & ingenieurs NV - OSK-AR Architecten CVBA – Architecten Vande Kerckhove BVBA – Bureau aRCHITEC BVBA (“Jan De Nul – PGN”)
  • Team 5: AG Real Estate NV

Deze teams mogen nu op basis van de gunningsdocumenten, waaronder het programma van eisen, voor elke school een eerste ontwerp opmaken. De voorstellen zullen vervolgens beoordeeld worden door een technisch en een financieel beoordelingsteam. Er zal een rangschikking opgemaakt worden en beslist worden of er al dan niet zal onderhandeld worden. Op die manier wordt voor de drie projecten samen één private partner gekozen.

De procedure moet resulteren in een voorontwerp voor het Stadsgebouw Steenakker, dat fungeert als pilootproject, en schetsontwerpen voor het Stadsgebouw langs de Koningin Fabiolalaan en de school in Ninove. Op basis van deze eerste ontwerpen zullen er onderhandelingen plaatsvinden. Deze fase zal vermoedelijk afgerond zijn in 2022.

Voor elk gebouw zal er een individueel contract opgemaakt worden tussen de Stad Gent en de Stad Ninove enerzijds en de private partner anderzijds. Voor de projecten langs de Koningin Fabiolalaan en in Ninove moet dan nog werk gemaakt worden van een definitief ontwerp dat zal leiden tot de vergunningsaanvraag. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal het Stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan ook opvolgen tot en met de uitvoering.

Samenwerking
Stad Gent - Agion
Adres
Henri Storyplein
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Vijf teams in de running voor de bouw van drie nieuwe scholenLees meer
Wie bouwt twee scholen in Gent?Lees meer