• Site Frederik Burvenichstraat

SVK Woonmodel

In Gentbrugge wordt een nieuw woonproject opgestart voor sociale verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor Gent. In totaal worden er 16 woningen gerealiseerd en is er ook plek voorzien voor openbaar groen.

Waarom dit project?

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, wil Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen. Zo werken we aan een inclusieve stad waar betaalbaar wonen een plaats krijgt en waar een sociaal en divers aanbod wordt aangereikt. Hiervoor wordt in eerste instantie geïnvesteerd in de huurmarkt.

Veel Gentenaars hebben geen middelen om een woning op de reguliere markt te huren. In samenwerking met sogent, wil de Stad Gent hier een oplossing aanreiken om tegemoet te komen aan de grote woonnood bij mensen met een lager inkomen. Hiervoor werd gekeken naar een nieuw type huisvestingsmodel, het SVK-woonmodel.

Dit nieuwe huisvestingsmodel houdt in dat een private partner op gronden in eigendom van een publieke partij (Stad Gent) woningen zal ontwikkelen om te verhuren via tussenkomst van het Sociaal Verhuurkantoor Gent. Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder en komt alle daarbij horende verplichtingen na. De huurbegeleiding van SVK Gent en woonbegeleiders van de dienst Sociale Woonbegeleiding zorgen steeds voor een persoonlijke opvolging en begeleiding van de huurders.

Dit project krijgt steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Waar wordt dit project gerealiseerd?

Het SVK-woonmodel wordt gerealiseerd in de Frederik Burvenichstraat in Gentbrugge. Op het terrein naast de atletiekpiste is een meergezinswoning met in totaal 16 wooneenheden voorzien.

Wat gebeurt er?

Voor de realisatie van dit project zal sogent een private partner aanstellen, een multidisciplinair team met expertise op vlak van projectontwikkeling, architectuur en duurzaamheid. Deze private partner staat in voor het bouwen, financieren en het eigenaarsonderhoud van het gebouw.  Na oplevering verhuurt de opdrachtnemer de woonunits verplicht aan SVK Gent die (onder)verhuurt aan kwetsbare huurders.

Voor wanneer is het?

De realisatie van dit project is nog niet voor meteen. Sogent beschikt reeds over een verkavelingsvergunning en doet nu een oproep naar private partners voor de realisatie van het project. We verwachten in het voorjaar van 2023 de meest geschikte partner te kunnen selecteren. Daarna zal deze een omgevingsvergunning voor het project aanvragen, waarna de werken van start kunnen gaan.

 

Samenwerking
Stad Gent
Adres
Frederik Burvenichstraat, Gentbrugge
Vroonstalledries, Wondelgem
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding