Te koop

Tabs

Omschrijving

Landbouwgrond in Wetteren en Lede (openbare verkoop)

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van negen kopen landbouwgrond gelegen te Wetteren en Lede.

Zitdag

De openbare verkoop vindt plaats op woensdag 12 december 2018 om 15u in café De Beurs in Wetteren, Markt 3.
Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn of in het bezit te zijn van een geschreven volmacht (waarvan de tekst vooraf bij de werkende notaris kan bekomen worden) en in het bezit zijn van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.
Vennootschappen dienen in het bezit te zijn van hun statuten en het bewijs van hun machten.

Beschrijving van de goederen

GEMEENTE WETTEREN, DERDE AFDELING, SECTIE F
Koop 1: drie percelen bouwland: nummers 207W08, 208/02 en 209A, samen 1 ha 32 a 26 ca.
Vrij van pacht, gelegen in agrarisch gebied (207W08)  en gelegen deels in agrarisch gebied en deels in woonuitbreidingsgebied (208/02 en 209A).
Minimumprijs: 112.500,00 euro.
Koop 2: twee percelen bouwland: nummers 212 en 1157A, samen 1 ha 62 a 07 ca.
Vrij van pacht, deels gelegen in woongebied met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied (1157/A) en in agrarisch gebied (212).
Minimumprijs: 96.500,00 euro.
Koop 3: een perceel bouwland nummer 1156A met een oppervlakte van 56 a 13 ca.
Vrij van pacht, gelegen deels in agrarisch gebied, deels in woongebied en deels in  woonuitbreidingsgebied.
Minimumprijs: 33.000,00 euro.
Koop 4: een perceel bouwland nummer 660E met een oppervlakte van 71 a 84 ca.
Vrij van pacht, gelegen in agrarisch gebied.
Minimumprijs 45.000,00 euro.
Koop 5: een perceel bouwland nummer 660F met een oppervlakte van 40a.
Vrij van pacht vanaf 31 december 2018, gelegen in agrarisch gebied.
Minimumprijs: 25.000,00 euro.
Koop 6: een perceel bouwland nummer 666C met een oppervlakte van 16 a 90 ca.
Vrij van pacht, gelegen in agrarisch gebied.
Minimumprijs 5.500,00 euro.
Koop 7: een perceel bouwland nummer 678A met een oppervlakte van 1 ha 13 a 10 ca
Vrij van pacht, gelegen in agrarisch gebied.
Minimumprijs: 58.000,00 euro.
GEMEENTE LEDE, VIJFDE AFDELING OORDEGEM, SECTIE B
Koop 8: een perceel weiland nummer 213 met een oppervlakte van 26 a 60 ca.
Vrij van pacht, gelegen deels in woongebied met landelijk karakter en deels in natuurgebied.
Minimumprijs: 44.000,00 euro.
Koop 9: een perceel bouwland nummer 466A met een oppervlakte van 60 a.
Vrij van pacht, gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Minimumprijs: 30.000,00 euro.
Deze prijzen zijn niet bedoeld als instelprijs waardoor er dus geen instelpremies zullen worden toegekend zoals bepaald in artikel 15 van de algemene voorwaarden.

Voor alle kopen geldt

Geen vergunning uitgereikt – geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd – geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig – geen verkavelingsvergunning.
Blanco bodemattesten.
Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: de percelen 209A, 208/02, 212, 1156A, 1157A, 466 en 213.
Effectief overstromingsgebied: geen.

Beschikbaar

Vrij na betaling van koopsom en kosten (behalve koop 5: vrij na 31 december 2018).

Meer informatie

sogent
Voldersstraat 1 – 9000 Gent
T 09 269 69 77
E stephanie.vanburm@sogent.be
Notaris Filip Quipor
Zuidlaan 81 – 9230 Wetteren
T 09 365 75 35
E filip.quipor@belnot.be
 

Kenmerken

Type: 
Landbouwgrond
Prijs: 
€ 5.500,00
Adres: 
Diepenbroekstraat zn
9230 Wetteren
België
OHW 145
Twee woningen in Nazareth (openbare verkoop)ontdek
Residentie Bernmaaieontdek
Woning in Nazareth (bieden onder gesloten omslag)ontdek