Te koop

Tabs

Omschrijving

Perceel bouwgrond te De Pinte, aan de Keistraat (naast nr 1)

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot verkoop van een perceel grond (kadastraal omschreven als bouwland) met alle aanhorigheden, er gelegen aan de Keistraat (kadastraal ter plaatse gekend als 'Sagelbosschen'), gekadastreerd onder De Pinte, eerste afdeling, De Pinte, deel van perceelnummer 98/A_P0000, voor een oppervlakte van 1.170 m² en met een restoppervlakte van 986 m² volgens opmeting. 

Deze grond wordt verkocht via Biddit.be.

Start van de biedingen: dinsdag 21 februari 2023 om 9 uur.

Einde van de biedingen: woensdag 1 maart 2023 om 9 uur.

Instelprijs: 296.000 euro

Meer informatie en alle bijlagen kunt u terugvinden via onderstaande link: 

https://www.biddit.be/nl/catalog/detail/236682

 

Overstromingsrapport dd. 10/01/2023 : P-score A

Bedrijventerrein Wiedauwkaaiontdek