Te koop

Tabs

Omschrijving

Woning in Nazareth, Oudenaardseheerweg 143

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van een woning met tuinuitbreidingen gelegen in Nazareth, Oudenaardseheerweg 143.

Zitdag

De openbare verkoop vindt plaats op woensdag 19 juni 2019 om 17u in het Notarishuis, Notarisstraat 1, 9000 Gent.
Echtgenoten dienen beiden aanwezig te zijn of in het bezit te zijn van een notariële volmacht en in het bezit te zijn van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.
Vennootschappen dienen in het bezit te zijn van hun statuten en het bewijs van hun machten.

Beschrijving van het goed

De loten 1a en 1b zoals afgebeeld op het opmetingsplan de dato 12 december 2017, opgemaakt door landmeter-expert Michel Daeninck:
Lot 1a met gereserveerd perceelnummer Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie E, nummer 320A met een oppervlakte van 189 m²;
Lot 1b met gereserveerd perceelnummer Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie E, nummer 320B met een oppervlakte van 447 m²;
samen 636 m²; gebouwen en constructies staande op grond van het OCMW van Gent.
De woning gelegen in de Oudenaardseheerweg 143 bestaat uit een leefruimte, keuken, badkamer, twee slaapkamers en verschillende bergingen. Het geheel wordt samen verkocht met achterliggende tuingrond.
Het opmetingsplan is te raadplegen via het tabblad documenten. Het perceel werd ter plaatse reeds afgepaald.
Minimumprijs 142.000,00 euro.
Deze prijs is niet bedoeld als instelprijs waardoor er dus geen instelpremie zal worden toegekend zoals bepaald in artikel 15 van de algemene voorwaarden.
De woning is gelegen in agrarisch gebied en toe aan renovatie. Voor meer informatie met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden kan men zich wenden tot de gemeente Nazareth.

Bezichtiging

Vrije bezoekdagen op volgende momenten (inschrijven niet nodig):
Zaterdag 18 mei, zaterdag 25 mei, zaterdag 1 juni, zaterdag 9 juni en zaterdag 15 juni, telkens tussen 10u en 12u.

Beschikbaar

De woning is bezwaard met een persoonlijk recht van bewoning tot uiterlijk zes maanden na definitieve toewijs.
De woning is ook bezwaard met een conventioneel voorkooprecht, uit te oefenen door de begunstigden op de zitdag zelf.

Meer informatie

sogent
Voldersstraat 1 – 9000 Gent
T 09 269 69 77
E stephanie.vanburm@sogent.be
Notaris Maarten Duytschaever
Voetbalstraat 1 – 9050 Gentbrugge
T 09 230 00 68
E info@notarisduytschaever.be
 

Kenmerken

Type: 
Woning
Prijs: 
€ 142.000,00
Adres: 
Oudenaardseheerweg 143
9810 Nazareth
België
Woning in Nazareth, Oudenaardseheerweg 153ontdek
Woning in Nazareth, Oudenaardseheerweg 149ontdek
Zeemanstuin Fase 4 "Scheeplosser"...ontdek