Te koop

Tabs

Omschrijving

Woning in Nazareth, Oudenaardseheerweg 149

In opdracht van het OCMW van Gent gaat sogent over tot de verkoop van twee woningen met tuinuitbreidingen gelegen in Nazareth, Oudenaardseheerweg 149 en 153.

Zitdag

De openbare verkoop vindt plaats op woensdag 19 juni 2019 om 16u in het Notarishuis, Notarisstraat 1, 9000 Gent.
Echtgenoten dienen beiden aanwezig te zijn of in het bezit te zijn van een notariële volmacht en in het bezit te zijn van hun trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.
Vennootschappen dienen in het bezit te zijn van hun statuten en het bewijs van hun machten.

Beschrijving van het goed

Oudenaardseheerweg 149
De loten 4a en 4b zoals afgebeeld op het opmetingsplan de dato 12 december 2017, opgemaakt door landmeter-expert Michel Daeninck:

  • Lot 4a met gereserveerd perceelnummer Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie E, nummer 320G met een oppervlakte van 415 m²;
  • Lot 4b met gereserveerd perceelnummer Nazareth, 1ste afdeling Nazareth, sectie E, nummer 320H met een oppervlakte van 871 m²; samen 1.286 m².

De woning gelegen in de Oudenaardseheerweg 149 bestaat uit een leefruimte, keuken, douche en wasruimte, toilet, berging en twee slaapkamers. Naast de woning bevinden zich nog enkele bergingen en een aangebouwde loods en garage. Het geheel wordt samen verkocht met achterliggende tuingrond.
Het opmetingsplan is te raadplegen via het tabblad documenten. Het perceel werd ter plaatse reeds afgepaald.
Minimumprijs 161.500,00 euro.
Deze prijs is niet bedoeld als instelprijs waardoor er dus geen instelpremie zal worden toegekend zoals bepaald in artikel 15 van de algemene voorwaarden.
Beide woningen zijn gelegen in agrarisch gebied en toe aan ver- of herbouwing.
Voor meer informatie met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden kan men zich wenden tot de gemeente Nazareth.

Bezichtiging

Vrije bezoekdagen op volgende momenten (inschrijven niet nodig):
Zaterdag 11 mei, zaterdag 25 mei, zaterdag 9 juni en zaterdag 15 juni, telkens tussen 10u en 12u.
Gezien beide woningen nog bewoond zijn kan er enkel op bovenstaande momenten worden bezocht.

Beschikbaar

Beide woningen zijn bezwaard met een persoonlijk recht van bewoning tot uiterlijk zes maanden na definitieve toewijs.
Beide woningen zijn ook bezwaard met een conventioneel voorkooprecht, uit te oefenen door de begunstigden op de zitdag zelf.

Meer informatie

sogent
Voldersstraat 1 – 9000 Gent
T 09 269 69 77
E stephanie.vanburm@sogent.be
Geassocieerde notarissen Notas
Kouter 27 – 9000 Gent
T 09 330 20 40
E aminata.sow@notas.be
 

Kenmerken

Type: 
Woning
Prijs: 
€ 161.500,00
Adres: 
Oudenaardseheerweg 149
9810 Nazareth
België
Woning in Nazareth, Oudenaardseheerweg 143ontdek
Woning in Nazareth, Oudenaardseheerweg 153ontdek
Zeemanstuin Fase 4 "Scheeplosser"...ontdek