Van Wynantz naar Gent anno 2016. 200 jaar Gent in stadsgezichten

Van Wynantz naar Gent anno 2016. 200 jaar Gent in stadsgezichten

  • Gravensteen en Sint-Veerleplein ten tijde van Wynantz (c) Stadsarchief Gent
  • Gravensteen en Sint-Veerleplein anno 2016, foto (c) Philippe Debeerst
  • Sint-Baafskathedraal en Wijdenaard (Bisdomplein) ten tijde van Wynantz (c) Stadsarchief Gent
  • Sint-Baafskathedraal en Wijdenaard (Bisdomplein) anno 2016, foto (c) Philippe Debeerst
  • Tussen 't Pas (Portus Ganda) ten tijde van Wynantz (c) Stadsarchief Gent
  • Tussen 't Pas (Portus Ganda) anno 2016, foto (c) Philippe Debeerst

In het voorjaar van 2016 sloeg sogent de handen in elkaar met Stadsarcheologie Gent en het Stadsarchief Gent (samen De Zwarte Doos) voor de unieke tentoonstelling: ‘Van Wynantz naar Gent anno 2016. 200 jaar Gent in stadsgezichten’.

Omstreeks 1820, middenin de regeerperiode van Willem I, schilderde soldaat Jean-Baptiste Joseph Wynantz een 75-tal unieke stadsgezichten. De verbloemde taferelen van Wynantz tonen ons een vredig, ietwat ingedommeld en schijnbaar ongerept Gent.

Het Stadsarchief van Gent ging in 2015, ter herdenking van 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, met de Wynantz-collectie aan de slag. In samenwerking met uitgeverij Snoeck en fotograaf Philippe Debeerst, werd het boek ‘Kleurrijk – Wynantz en Gent omstreeks 1820’ uitgebracht. Hierin worden alle stadsgezichten van Wynantz afgebeeld naast foto’s van de huidige situatie door Philippe Debeerst, die telkens dezelfde positie innam als de schilder 200 jaar geleden.

De tentoonstelling bij sogent werkte verder op die publicatie en beoogde een optimale vergelijking tussen beide beelden. Op die manier werd de verandering in het stadsbeeld tussen toen en nu geïllustreerd. Hoe zag Gent eruit 200 jaar geleden? Bood de stad toen een heel andere aanblik dan vandaag, of is er integendeel weinig veranderd? Men kon het allemaal ontdekken op deze verrassende tijdelijke tentoonstelling.