Windturbine Eiland Zwijnaarde

Windturbine Eiland Zwijnaarde

Er zijn plannen voor drie windturbines op en rond het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde. Eén windmolen komt er op initiatief van Wind Isle. De vergunningsaanvraag voor deze windmolen is in voorbereiding.

Cluster van drie windmolens

Op de  bedrijventerreinen 'Eiland Zwijnaarde' en 'Gent-Zuid' komt - als de plannen groen licht krijgen - een cluster van drie windmolens. De windturbines zijn gepland langsheen de E17 ter hoogte van de kruising met de E40 en aan de kruising van de Schelde met de Ringvaart. Het project ligt daarmee in de concentratiezone ‘Gent-Zwijnaarde’ die de Provincie Oost-Vlaanderen eind 2014 heeft afgebakend als één van zes zones die ruimtelijk heel geschikt bleken voor de ontwikkeling van windenergie langs de E40

De drie windmolens komen er op initiatief van de volgende partners:

  • één op de UGent-campus proeftuin door Energent & Ecopower
  • één op de site van Amcor Flexibles Gent door Engie
  • één op het bedrijventerrein Eiland-Zwijnaarde door studiebureau 3E, in opdracht van Wind Isle / nv Eiland Zwijnaarde

De locatie van de geplande windmolens, kunt u consulteren op deze kaart.

Het totale project van 12 megawatt vermogen kan jaarlijks ongeveer 27,5 gigawatt uur aan lokale groene stroom opwekken. Dat is genoeg om ongeveer 8.000 of meer dan 6% van de gezinnen in Gent en Merelbeke van groene stroom te voorzien.

 

De locatie van de drie geplande windturbines langs de E17

Wind Isle

Eén van de geplande windmolens komt er op inititatief van Wind Isle. Aan het studieconsortium '3E' werd de opdracht gegeven om een vergunningsaanvraag voor te bereiden. 

Technische gegevens windturbine Wind Isle:

  • Aantal windturbines: 1
  • Vermogen per windturbine: 4 MW
  • Equiv. verbruik: 3 000 gezinnen
  • CO2 besparing: 7600 ton/jaar

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met Marieke Van Poucke (marieke.vanpoucke@pomov.be), projectcoördinator bij POM Oost-Vlaanderen.

De twee andere windmolens worden gepland door Engie en Ecopower. Meer informatie over deze trajecten, vindt u hier.