Bekendmaking: voorgenomen onteigening voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein R4 Oostakker Noord


In kader van de ontwikkeling en de aanleg van het regionaal bedrijventerrein R4 Oostakker Noord wenst sogent over te gaan tot het verwerven van onderstaande percelen via onteigening. De raad van bestuur van sogent heeft daartoe in haar zitting van 20 december 2023 het voorlopig onteigeningsbesluit vastgesteld.

Over welke percelen gaat het?

  • Een huis op en met grond te 9041 Oostakker, Smalle Heerweg 104, met een oppervlakte van 02a09ca, kadastraal bekend onder Gent, 17° afdeling, sectie B, perceel 753/00S000;
  • Een serre op en met grond te 9041 Oostakker, Smalle Heerweg 104, met een oppervlakte van 62a 33ca, kadastraal bekend onder Gent, 17° afdeling sectie B, perceel 753/00Y000.

Openbaar onderzoek

In het kader van deze onteigeningsprocedure loopt van 15 januari 2024 tot en met 13 februari 2024 een openbaar onderzoek. Tijdens die periode kan je het voorlopige onteigeningsbesluit inclusief projectnota en het onteigeningsplan inkijken:

  • aan het onthaal van sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent. Het onthaal is elke weekdag open vanaf 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u. Je kan ook steeds een afspraak maken per e-mail naar info@sogent.be of bel naar 09 269 69 00. Tijdens de feestdagen is het onthaal is gesloten van 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024.
  • aan de Balie Bouwen in het Administratief Centrum van de stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, eveneens na afspraak. Maak hiervoor een afspraak per e-mail naar bouwen@stad.gent of bel 09 266 79 50.

Je vindt alle documenten ook hieronder:

Hoe opmerkingen, bezwaren of standpunten indienen?

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan de eigenaar van de betrokken percelen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening indienen of een verzoek tot zelfrealisatie indienen:

  • door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven bij het onthaal van sogent Voldersstraat 1, 9000 Gent. Het onthaal is elke weekdag open vanaf 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u. Je kan ook steeds een afspraak maken per e-mail naar info@sogent.be of bel naar 09 269 69 00. Tijdens de feestdagen is het onthaal is gesloten van 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024.
  • door het bezwaarschrift via een aangetekende brief te versturen naar sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent.
  • door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven de Balie Bouwen in het Administratief Centrum van de stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, na afspraak. Maak hiervoor een afspraak per e-mail naar bouwen@stad.gent of bel 09 266 79 50.
  • door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. Dienst Vastgoed - Onteigeningen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, met vermelding 'onteigeningsdossier R4 Oostakker'.
  • door te mailen naar vastgoedbeheer@stad.gent met vermelding 'onteigeningsdossier R4 Oostakker'.