Toegankelijkheidsverklaring

Sogent streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken. Daarom proberen we optimaal te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals vastgesteld door de wet van 19 juli 2018 tot omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.sogent.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet aan het niveau A van de WCAG 2.1.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 02 juni 2023, na een zelfbeoordeling.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 02 juni 2023.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan per e-mail communicatie@sogent.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Ombudsvrouw

Niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken die overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd?

Neem dan contact op met de ombudsvrouw. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht niet voldoende door sogent zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat u niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.