Disclaimer

Deze e-mail en alle gekoppelde bestanden zijn officiële documenten van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gelieve de afzender onmiddellijk via e-mail of telefonisch te verwittigen als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen. 

Verwijder vervolgens de e-mail zonder deze te lezen, te reproduceren, te verspreiden of te ontsluiten naar derden. Sogent is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze e-mail. 

Sogent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, verlies of ongemak veroorzaakt als gevolg van een onnauwkeurigheid of fout in deze e-mail.