Huuringent

In 2013 richtte sogent het stedelijk huurkantoor huuringent op. Huuringent wil de stijgende vraag naar huurwoningen opvangen door kwalitatieve woningen in hoofdhuur te nemen van privé eigenaars en die door te verhuren aan kandidaat huurders tegen een eerlijke prijs. Zo is de eigenaar zeker van zijn huurinkomsten en de huurder krijgt een goede woning. Huuringent neemt ook de rol van betaalbare verhuurder op in de woonprojecten van sogent.

Hoe gaat huuringent te werk?

Huuringent treedt als dochter van sogent op als tussenschakel tussen eigenaars en huurders. 

Door hoofdhuurder te worden van de woning biedt huuringent haar eigenaars voldoende garanties op huurinkomsten en een goed onderhoud van de woning. Zo ondervinden zij geen last van gekende problematieken zoals wanbetaling, huurschade en administratieve lasten en kunnen zij de woning zorgeloos (blijven) verhuren. De eigenaar gaat akkoord met een iets lagere huurprijs in ruil voor de zekerheid van een vlotte verhuur.

Huuringent verhuurt de woningen vervolgens onder via een objectief toewijssysteem. Dat systeem biedt extra huurkansen aan alleenstaanden, gezinnen, mensen met een specifieke woonnood en bescheiden inkomens. Zo vinden personen die het op de private Gentse huurmarkt moeilijk hebben om iets betaalbaars te vinden toch een kwalitatieve woning.

Meer info

Zoek je als eigenaar een alternatieve manier om jouw woning zorgeloos te verhuren? Of ben je als huurder op zoek naar een goede en kwalitatieve woning tegen een eerlijke prijs? Neem dan zeker een kijkje op de website van huuringent.