Bekendmaking: voorgenomen onteigening Smalle Heerweg Oostakker

Voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein R4 Oostakker Noord en in kader van de omleidingsweg Drieselstraat wenst sogent over te gaan tot het verwerven van onderstaande percelen via onteigening. De raad van bestuur van sogent heeft daartoe een voorlopig onteigeningsbesluit genomen.

11/06/2024


Over welke percelen gaat het?

Het gaat om de voorgenomen onteigening van een braakliggend deel van een perceel met een oppervlakte van 1.208,32m², kadastraal gekend onder Gent, 17de afdeling, sectie B, perceel 742M2, gelegen aan de Smalle Heerweg 124 in 9041 Gent-Oostakker.

Openbaar onderzoek

In het kader van deze onteigeningsprocedure loopt van 15 juni 2024 tot en met 15 juli 2024 een openbaar onderzoek. Tijdens die periode kun je het voorlopig onteigeningsbesluit en alle bijhorende documenten inkijken:

  • Op de website van sogent of op afspraak bij sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent. Maak een afspraak per e-mail naar info@sogent.be of bel 09 269 69 00.
  • Op de website van Stad Gent of op afspraak bij de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent. Maak een afspraak per e-mail naar bouwen@stad.gent of bel 09 266 79 50

Je vindt alle documenten ook hieronder:

Hoe opmerkingen, bezwaren of standpunten indienen?

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan de eigenaar van de betrokken percelen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening indienen of een verzoek tot zelfrealisatie indienen:

  • Door de standpunten, opmerkingen en bezwaren tegen ontvangstbewijs af te geven bij sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, na afspraak. Maak hiervoor een afspraak per e-mail naar info@sogent.be of bel 09 269 69 00
  • Door een aangetekende zending te sturen naar sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent
  • Door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven de Balie Bouwen in het Administratief Centrum van de stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, na afspraak. Maak hiervoor een afspraak per e-mail naar bouwen@stad.gent of bel 09 266 79 50
  • Door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. Dienst Vastgoed – Onteigeningen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, met vermelding ‘onteigeningsdossier omleidingsweg Drieselstraat’
  • Door te mailen naar vastgoedbeheer@stad.gent met vermelding ‘onteigeningsdossier omleidingsweg Drieselstraat’

De eigenaar van de getroffen percelen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek desgewenst een verzoek tot zelfrealisatie indienen bij de onteigenende instantie, zijnde sogent. Dit kan gebeuren op dezelfde manier als hierboven beschreven voor het indienen van standpunten, opmerkingen en bezwaren bij sogent.