Denk mee na over de toekomst van The Loop

The Loop moet in de toekomst evolueren van een snelweglocatie tot een levendige stadswijk. De Stad Gent verfijnt momenteel de toekomstvisie in een masterplan en een mobiliteitsstudie.

24/04/2024

De herontwikkeling van The Loop zal stap voor stap verlopen. Om de toekomstvisie verder te verfijnen werkt de Stad Gent in 2024 en 2025 aan een masterplan en een mobiliteitsstudie.

In het masterplan zoeken we antwoorden op de volgende vragen: Wat is er nodig om van The Loop een levendige stationswijk te maken? Wat is het karakter en zijn de gewenste functies van zo een nieuwe wijk? Hoe sporen deze functies samen? Hoe kunnen we de natuur versterken en meer ruimte geven aan water? Hoe voorzien we geluidsbuffering, bvb langs de Pégoudlaan? Hoe verbeteren we de mobiliteit op de site? En hoe maken we betere verbindingen met de omliggende wijken? 

Voor de verbetering van de verkeersstromen naar en op The Loop, en het parkeren starten we een mobiliteitsstudie. De inzichten uit deze studie nemen we mee in het masterplan, en omgekeerd. 

Lees hier meer over de volgende stappen.

Schrijf je in voor de klankbordgroep

Wil je mee nadenken over de toekomst van The Loop? Schrijf je dan in voor de nieuwe klankbordgroep! Dit is een vaste groep van geëngageerde bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. De groep zal van 2024 tot 2026 een drietal keer per jaar samenkomen om voorstellen uit de lopende studies te bespreken. De inzichten van de klankbordgroep geven we mee aan de studieteams en de beleidsmakers als extra argumenten om keuzes te maken. De eerste klankbordgroep vindt plaats op woensdagavond 22 mei 2024.

Stuur jouw contactgegevens en motivatie door naar de wijkregisseur ann.manhaeve@stad.gent tegen 29/04. Geen internet? Bel 09 266 82 55.

Blijf je graag op de hoogte? Dan kan je inschrijven voor de nieuwsbrief.