Eerste sociale woningen KAAI 24 klaar voor verhuur

Op het terrein van de voormalige Loods 24 aan de Voorhaven, realiseert sogent een gemengd woonproject met veel aandacht voor betaalbare huurwoningen, groene en gemeenschappelijke ruimte en slim water- en warmtebeheer. De eerste sociale woningen zijn ondertussen klaar voor verhuur door Thuispunt Gent. De overige appartementen moeten voor het einde van het jaar afgewerkt zijn.

21/02/2024


Op de plaats waar voorheen de gesloopte loods 24 stond bouwt sogent 72 nieuwe energiezuinige woningen van verschillende groottes en prijsklassen rond een gemeenschappelijke binnentuin. Het merendeel van de appartementen wordt sociaal verhuurd of aan een betaalbare prijs. De eerste 20 sociale woningen zijn nu klaar en zullen verhuurd worden door Thuispunt Gent. Daarnaast worden er nog eens 25 appartementen verhuurd door het stedelijk verhuurkantoor huuringent als budgetwoning. Die worden nu samen met de overige 27 marktconforme woningen verder afgewerkt tegen het einde van het jaar. Ondertussen is ook de verkoop van de marktconforme appartementen gestart via de website van sogent.

Het ontwerp is van de hand van DBLV Architecten (Dierendonckblancke en LUST architecten), de bouw werd uitgevoerd door Antwerpse Bouwwerken.

Met sogent zetten we sterk in op het creëren van meer betaalbare woningen voor de Gentenaars. Streefdoel is 40% betaalbaar wonen in onze projecten, bestaande uit 20% budgetwoningen en 20% sociale woningen. Dat kan door onderhandelingen met investeerders maar ook door zelf woningen aan te kopen om ze als budgethuurwoningen via huuringent op de markt te brengen en te verhuren.

Sami Souguirvoorzitter sogent

De 20 moderne sociale huurappartementen zijn een mix van typologieën met bijzondere aandacht voor aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers:

  • 5 appartementen met 1 slaapkamer;
  • 1 aangepast appartement met 1 slaapkamer;
  • 11 appartementen met 2 slaapkamers;
  • 3 aangepaste appartementen met 2 slaapkamers.

Kwaliteitsvol en duurzaam

De nieuwe appartementen bieden alle wooncomfort. Alle woningen hebben een eigen terras, er zijn ondergrondse fietsenstallingen en de bewoners kunnen gebruik maken van de gezamenlijke tuin. Er zijn ook 79 (semi)ondergrondse parkeerplaatsen voorzien.

Speciale aandacht ging ook uit naar het aspect energiezuinigheid. De woningen hebben een E-peil van maximaal E35. Het dak wordt voorzien van zonnepanelen die stroom opwekken voor het individuele elektriciteitsverbruik van de bewoners. Daarnaast wordt het water uit het kanaal gebruikt voor een water-water warmtepomp, die de vloerverwarming van de bewoners van warmte voorziet waardoor deze woningen volledig fossielvrij verwarmd worden Al deze maatregelen zullen een bijzonder gunstig effect hebben op de energiefactuur van de bewoners.

Marktwaarde en huurprijs

De huishuur die de bewoners voor hun sociale woningen betalen wordt berekend volgens de Vlaamse Codex Wonen. Sociale huurders betalen een huurprijs afhankelijk van de marktwaarde van hun woning, hun inkomen en gezinssituatie. Zij betalen maximaal de marktwaarde en minimaal de minimumhuurprijs. De marktwaardes van de appartementen verschillen per type en grootte. De gemiddelde huurprijs die de bewoners zullen betalen bedraagt €399,51.

We zijn als Thuispunt Gent zeer blij met deze samenwerking met sogent. Het resultaat is 20 extra sociale woningen in Gent op een toplocatie. Thuispunt Gent is bezig aan een enorme operatie om haar patrimonium te vernieuwen en tegelijk te voorzien in een aangroei van het aantal sociale woningen in Gent. Succesvolle samenwerkingen als deze zijn daarbij van zeer groot belang.

Marc Heughebaertvoorzitter Thuispunt Gent

Om antwoord te bieden aan de grote nood aan bijkomende sociale woningen benutten we in Gent alle opportuniteiten. Zeker ook in onze eigen stadsprojecten. Zo worden er in Kaai 24 meer dan 28% sociale woningen gerealiseerd. Als stad ondersteunen we Thuispunt Gent bovendien met een investeringssubsidie van 160.000.

Tine HeyseSchepen van Wonen
Het nieuwe wijkpark aan de Voorhaven
copyright DENC-STUDIO

Herinrichting Voorhaven

KAAI 24 maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject ‘Herinrichting Voorhaven’, waarmee de beschermde industriële site rondom de havenloodsen aan de Voorhavenkaai wordt ontwikkeld. Op de voormalige havensite investeert Stad Gent in buurtgroen, pleinen en kaaien, en bouwen private partners woningen en kantoren.