Eiland Zwijnaarde

Nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd voor brug naar Eiland Zwijnaarde

29/03/2023

Om de stilgelegde werken voor de fietsbrug tussen Merelbeke en het Gentse bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde opnieuw te kunnen opstarten, heeft De Vlaamse Waterweg nv een aangepaste omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Daarbij werd onder meer de brugverlichting bijgestuurd. Het openbaar onderzoek in Gent en Merelbeke loopt tot respectievelijk 22 en 24 april. De Vlaamse Waterweg nv hoopt spoedig groen licht te krijgen om de werken te kunnen hervatten.

De Vlaamse Waterweg nv heeft een aangepaste omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de voetgangers- en fietsersbrug over de Tijarm van de Schelde. In januari werd de bouw van de brug stilgelegd nadat de omgevingsvergunning in beroep vernietigd werd.

De aangepaste omgevingsvergunningsaanvraag werd inmiddels volledig en ontvankelijk verklaard. Hierdoor kan het openbaar onderzoek starten. Omwonenden hebben nu tot de laatste week van april de tijd om de plannen in te kijken. De nieuwe fietsbrug zal het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde verbinden met de Zwijnaardsesteenweg én de verbinding Merelbeke-Gentse binnenstad een stuk aangenamer maken. De nieuwe brug zorgt niet alleen voor een veilige en comfortabele verbinding maar verkort de fietsafstand met maar liefst 2 kilometer. Een cruciale schakel in het woon-werkverkeer naar het bedrijventerrein en in het ruimer fietsnetwerk van Gent, Merelbeke en de omliggende gemeentes.

Lydia PeetersVlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

We zijn verheugd dat de nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Eiland Zwijnaarde is in volle groei en een veilige fietsverbinding zorgt voor een broodnodige, duurzame verbinding.

Sofie BrackeVoorzitter Eiland Zwijnaarde nv

Op 12 januari velde de Raad voor Vergunningsbetwistingen een Arrest in de beroepsprocedure, aangespannen door Natuurpunt. De Raad was van oordeel dat de gemeenteraden van Gent en Merelbeke zich op voorhand hadden moeten uitspreken over de wijziging van de gemeentewegen waar de nieuwe brug op zal aansluiten en vernietigde de vergunning.

De nieuwe vergunningsaanvraag werd in overeenstemming gebracht met deze procedurele eisen door ontwerp-rooilijnplannen voor de wijziging van gemeentewegen toe te voegen. Aan het ontwerp van de brug en de omgevingsaanleg werden vooral wijzigingen aangebracht om de effecten van de brugverlichting te beperken. In het oorspronkelijke ontwerp was al getracht om de impact op vleermuizen zo beperkt mogelijk te houden. Een nieuwe lichtnorm, eind vorig jaar verschenen, laat nu toe om de verlichtingssterkte op de brug nog verder te reduceren. Bovendien wordt een dimregime vooropgesteld om verstoring tijdens de nacht te temperen. Eiland Zwijnaarde nv en De Vlaamse Waterweg nv hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning toegekend te krijgen, zodat de werken voor aanleg van deze belangrijke fietsverbinding kunnen hervatten.

De werken aan de fiets- en voetgangersbrug tussen Merelbeke en Gent gingen vorige zomer van start. De brug – 6 meter breed en 88 meter lang – moet een belangrijke schakel vormen in de bereikbaarheid van het almaar groter wordende bedrijventerrein. Zo zou de fietsafstand voor pendelaars tussen Merelbeke en Gent ongeveer twee kilometer kleiner moeten worden. In het kader van het Sigmaplan, plant De Vlaamse Waterweg nv ook de aansluitende dijk te verhogen. Die zal Merelbeke beter beschermen tegen hoge waterstanden en overstroming van de Schelde.

Wie het openbaar onderzoek wil inkijken, kan dat online doen via www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken of kan daarvoor terecht bij Stad Gent (van 24 maart tot 22 april) of de gemeente Merelbeke (van 26 maart tot 24 april).

De terreinen ten zuiden van de E40 worden ontwikkeld door:

  • ALINSO GROUP;
  • sogent;
  • de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen;
  • de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV

die zich hebben verenigd in de vennootschap Eiland Zwijnaarde nv.

Fietsersbrug toekomstbeeld