Infomoment woonontwikkeling De Porre

Aan de rand van de industriële site De Porre wordt de komende jaren een nieuwe autoluwe woonwijk gerealiseerd. Buurtontwikkelaar Matexi zal hiervoor in oktober een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Tijdens het infomoment op donderdag 14 september kan je de plannen inkijken en krijg je meer informatie over de gebouwen en de timing.

06/09/2023
Woonontwikkeling De Porre zicht vanuit de PB laan richting beschermde onderdoorgang
Woonontwikkeling De Porre zicht vanuit de PB laan richting beschermde onderdoorgang

Aan de rand van de industriële site De Porre komt een nieuwe autoluwe woonwijk met een mix van 60 duurzame en gezinsvriendelijke woningen. Er worden ook 12 budgetwoningen voorzien. Daarnaast wordt het wijkpark uitgebreid en komt er een tweede doorgang naar de Peter Benoitlaan. De bestaande doorgang wordt verbreed en er is ruimte voorzien voor buurtondersteunende functies. Sogent ontwikkelt de site samen met projectontwikkelaar Matexi.

Wat mag je verwachten op het infomoment?

  • Ontmoeting met buurtontwikkelaar Matexi, het voltallige ontwerpteam en de projectverantwoordelijke van stadsontwikkelingsbedrijf sogent
  • Inkijken van de plannen, maquette, meer informatie over de gebouwen, de aanvraag van de verkavelingsvergunning en de timing van het project

Bewonersbrief uitnodiging infomoment

Bewonersbrief uitnodiging inloopmoment woonontwikkeling De Porre
(PDF, 308,75 KB)
Download