Inloopmoment op de Meibloemsite

Kom op dinsdag 18 juni, tussen 16 en 21 uur langs op de Meibloemsite. We gaan graag in gesprek over de ervaringen met de recente invullingen die het terrein kende: de bowling, de meubelfabriek, de eerste en huidige tijdelijke invulling, het park, ... .

04/06/2024

Al vijf jaar zorgt vzw De Meubelfabriek voor een tijdelijke invulling van de vroegere bowling en meubelfabriek op de Meibloemsite. Ze organiseren er heel wat activiteiten voor de buurt. Dit in afwachting van een nieuwe buurtgerichte toekomst voor het terrein. De nieuwe invulling wordt momenteel door de Stad Gent en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent voorbereid.

De komende maanden voeren we, samen met een studiebureau, een ontwerpend onderzoek uit. We bekijken wat er nodig is om van deze plek een fijn en leefbaar groen gebied te maken en welke rol de bestaande of nieuwe gebouwen daarin kunnen spelen.

Welkom op het inloopmoment

Bij dit onderzoek willen we graag de buurt en de wijk actief betrekken. Jouw ervaringen als buurtbewoner en deelnemer van de Meubelfabriek zijn van onschatbare waarde. Kom op dinsdag 18 juni, tussen 16 en 21 uur langs op de Meibloemsite. We gaan graag in gesprek over jouw ervaringen met de recente invullingen die het terrein kende: de bowling, de meubelfabriek, de eerste en huidige tijdelijke invulling, het park, ... . Wat werkt(e) goed of minder goed? Je kan ook met je vragen terecht bij de collega's van de Stad Gent en sogent.

Via het participatieplatform van Stad Gent kan je ook online jouw ervaringen delen.