Inspraakmoment over sociaal woonproject op site De Liberteyt

Naar aanleiding van de plannen voor een sociaal woonproject op de site van woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem wordt er een inspraakmoment georganiseerd. Bewoners en buurtbewoners krijgen op dinsdag 12 december de kans om hun bezorgdheden en ideeën mee te geven. Beide sessies zijn ondertussen volzet. Je kan wel nog registreren voor een plek op de wachtlijst. Er zal een extra sessie georganiseerd worden.

21/11/2023


In Gent is er een grote nood aan betaalbare huurwoningen. De Stad zet daarvoor op verschillende pistes in, en kijkt ook naar eigen gronden. Zo zijn er plannen voor een woonproject voor sociale verhuur op het terrein van woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem, op de hoek van Vroonstalledries en de Sint-Sebastiaanstraat. Het gaat om 24 woningen met een klein buurtpark.

De geplande woningen zijn bedoeld voor ouderen en gezinnen. De ouderen wonen zelfstandig, maar dicht bij het woonzorgcentrum, en ook voor gezinnen is het een goede ligging. Dicht bij het centrum van Wondelgem, vlak bij scholen, kinderopvang en jeugdbewegingen.

Belangrijke vragen

Omdat er heel wat signalen kwamen dat de buurt en de buurtbewoners vragen hadden bij het project – zo loopt er nog een beroepsprocedure tegen de verkavelingsaanvraag – wordt er op 12 december een inspraakmoment in het woonzorgcentrum georganiseerd. 

Op welke manier kan het park worden ingericht? Welk deel is enkel voor de bewoners van De Liberteyt, welk deel ook voor buurtbewoners? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig en waar komt de parking? Welke verbindingen komen er naar de school en kinderopvang? Is een andere locatie voor de woningen nodig? Over deze en andere thema's kan iedereen zijn inbreng geven.

Beide sessies zijn ondertussen volzet. Schrijf je hieronder in op de wachtlijst. Als er plaatsen vrijkomen of een extra sessie georganiseerd wordt, geven we een seintje.

Schrijf je in op de wachtlijst