Nieuw stukje fietspad klaar op The Loop

Vandaag werd een nieuw stukje fietspad op The Loop ingehuldigd. Het fietspad zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen het fietspad F40 en de Raymonde de Larochelaan en is dus cruciaal in de ontsluiting van de oostelijke helft van The Loop.

16/06/2023

Het fietspad ligt op de scheiding tussen twee nieuwe ontwikkelingen op veld 3: aan de ene zijde het project NETWORKS Gent ATMOS van Banimmo en aan de andere zijde het woonproject Bloei (Vossenbos) van sogent en 3D Real Estate waar de werken binnenkort starten. 

Het fietspad sluit ook aan op de fietstunnel die onder de Louis Blériotlaan loopt en zo de noordelijke zone van de Exposite bereikbaar maakt.