Nieuwe Matadibrug over de Oude Dokken geplaatst

De nieuwe Matadibrug is zaterdag 10 juni per boot naar de Oude Dokken gebracht. De vier stalen brugdelen (samen goed voor maar liefst 200 ton) werden op 1 dag geplaatst.

12/06/2023

In het verlengde van de Kraankindersstraat bouwt sogent samen met De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug tussen de Handelsdokkaai en de Schipperskaai. Op zaterdag 10 juni werden de vier stalen onderdelen van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug geplaatst. Nu de brug op haar plaats ligt, is de laatste rechte lijn naar oplevering ingezet. Als alles verloopt zoals gepland kunnen fietsers en voetgangers hier eind 2023 veilig en vlot de oversteek maken tussen de Oude Dokken en de binnenstad van Gent.

Een nieuwe wijk als die aan de Oude Dokken met meer dan 1.000 nieuwe woningen vraagt ook om aangepaste wegeninfrastructuur. Deze brug heeft een totale lengte van 112 meter en een breedte van 6 meter. Ze werd lokaal gebouwd bij de firma Aelterman in de Gentse haven en mede gefinancierd door stadsontwikkelingsbedrijf sogent.

Sami Souguirschepen van stadsontwikkeling en voorzitter sogent

De vier grote bouwdelen, samen ongeveer 200 ton staal, werden de afgelopen dagen vanuit het atelier van het Gentse staalconstructiebedrijf Aelterman BV vervoerd naar haar locatie aan de Oude Dokken in Gent. Hier zijn de delen met behulp van een kraanponton geplaatst, te starten met het deel aan de Handelsdokkaai en tot slot het laatste deel aan de Schipperskaai. De plaatsing gebeurde volledig vanop het water om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voor het plaatsen waren geen hulpconstructies zoals bijvoorbeeld montagetorens nodig om de verschillende delen te ondersteunen. De eerder ingestorte pijlers kunnen onmiddellijk als steun dienen. Nu de brugdelen op hun plaats liggen worden ze aan elkaar gelast.

Verder verloop van de werken

Het plaatsen van de brug op haar definitieve locatie betekent niet dat fietsers en voetgangers meteen over de brug kunnen wandelen en fietsen. “De landhoofden worden verder afgewerkt. In september wordt het wegdek aangebracht. Op het stalen brugdek wordt een antislipbekleding voorzien. Verlichting en leuningen worden in oktober geplaatst. Dan worden ook trillingsmetingen uitgevoerd en op basis daarvan worden de dempers van de brug afgesteld. In november wordt de brug tenslotte afgewerkt. Als alles verloopt zoals gepland, kunnen de eerste voetgangers en fietsers eind dit jaar over de nieuwe brug wandelen en fietsen”, benadrukt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd regio West van De Vlaamse Waterweg nv.

De opdracht voor de bouw van de brug werd toegekend aan T.M. Artes Depret - Aelterman BV. Het project wordt mogelijk gemaakt met 1,3 miljoen euro financiële steun vanuit EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De totale bouwkost is geraamd op 2,6 miljoen euro exclusief btw.