Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

Je kan bij sogent een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten indienen, d.w.z. een aanvraag doen om bestuursdocumenten in te kijken, om er uitleg over te krijgen of om er een kopie van te ontvangen.

De algemene regel is dat dergelijke aanvragen worden ingewilligd, tenzij in bepaalde uitzonderingsgevallen die voorzien zijn in de regelgeving.

Indien het gaat om een bestuursdocument dat niet in het bezit is van sogent zal je aanvraag worden doorgestuurd naar de overheidsinstantie die het gevraagde document vermoedelijk bezit. 

De wijze waarop een aanvraag tot openbaarmaking dient te gebeuren en hoe een aanvraag verder moet worden behandeld wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Een aanvraag tot openbaarmaking dient schriftelijk te worden gesteld. Dat kan gebeuren per brief, e-mail, via het formulier dat beschikbaar is bij sogent aan het onthaal of via het webformulier dat te vinden is in de rubriek contactinfo.    

Het is belangrijk dat je zo duidelijk en volledig mogelijk bent in de aanvraag. Vermeld dus zeker onderstaande gegevens:

  • je contactgegevens: naam en voornaam
  • geef aan hoe we je het best contacteren: telefoonnummer, e-mailadres, postadres 
  • de informatie die nodig is om het gevraagde document te identificeren (d.w.z. de vermelding om welk document het precies gaat, of minstens een zo duidelijk mogelijke beschrijving van datgene waarop het beoogde document betrekking heeft)
  • reden voor inzage of een kopie
  • eventueel: de vorm waarin je de gevraagde informatie wenst te ontvangen (op papier of digitaal, …)

Indien een aanvraag geheel of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, heb je het recht om daartegen een beroep in te stellen bij de volgende instantie:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur

Departement Kanselarij en Bestuur

Havenlaan 88, bus 20

1000 Brussel

e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be