Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur

U kan bij sogent een aanvraag tot openbaarmaking van bestuursdocumenten indienen, d.w.z. een aanvraag doen om bestuursdocumenten in te kijken, om er uitleg over te krijgen of om er een kopie van te ontvangen.

De algemene regel is dat dergelijke aanvragen worden ingewilligd, tenzij in bepaalde uitzonderingsgevallen die voorzien zijn in de regelgeving.

Indien het gaat om een bestuursdocument dat niet in het bezit is van sogent zal uw aanvraag worden doorgestuurd naar de overheidsinstantie die het gevraagde document vermoedelijk bezit. 

De wijze waarop een aanvraag tot openbaarmaking dient te gebeuren en hoe een aanvraag verder moet worden behandeld wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Een aanvraag tot openbaarmaking dient schriftelijk te worden gesteld. Dat kan gebeuren per brief, e-mail, via het formulier dat beschikbaar is bij sogent aan het onthaal of via het webformulier dat te vinden is in de rubriek contactinfo.    

In de aanvraag dient u de volgende gegevens te vermelden:

  • uw naam en uw adres
  • de informatie die nodig is om het gevraagde document te identificeren (d.w.z. de vermelding om welk document het precies gaat, of minstens een zo duidelijk mogelijke beschrijving van datgene waarop het beoogde document betrekking heeft)
  • uw keuze voor inzage of een kopie
  • eventueel: de vorm waarin u de gevraagde informatie wenst te ontvangen (op papier of digitaal, …)

Indien een aanvraag geheel of gedeeltelijk niet wordt ingewilligd, heeft u het recht om daartegen een beroep in te stellen bij de volgende instantie:

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88, bus 20
1000 Brussel
e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be