Organisatie

So Gent Office Shoot 25 04 23 0179


Voor sogent werken een 65-tal werknemers. Dankzij hun dagelijkse inzet en toewijding kan het stadsontwikkelingsbedrijf kwaliteitsvolle projecten afleveren. Bij het beheren van vastgoed of het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel, komt heel wat kijken. Plannen worden gemaakt, gronden worden aangekocht en eventueel gesaneerd, wegen aangelegd, vergunningen aangevraagd, invulling gezocht,... En dat alles in overleg met de beleidsmakers, betrokken stadsdiensten en buurtbewoners.

So Gent Office Shoot 25 04 23 0046

Cultuur

Innovatief, integer, impactvol. Drie woorden die bepalen waar wij voor staan.

Sogent staat niet enkel in voor de uitvoering van de stadsontwikkeling maar zet ook ondernemerschap centraal. Zo zijn onze projectleiders steeds op zoek naar nieuwe en innoverende technieken en zullen ze zichzelf constant evalueren en updaten naar hun context.

Sogent is een open en integere organisatie. We communiceren steeds op een toegankelijke en duidelijke manier, zodat onze communicatie voor iedereen te begrijpen is. Onze openheid maakt ons ook transparant over onze manier van werken.

Als centrale actor in de stadsontwikkeling van stad Gent treedt sogent op met impact als een verbindende partner. We staan in voor een veilige en vlotte samenwerking tussen verschillende professionals in de sector. Onze missie is er bovendien op gericht om van Gent een aangename en mooie stad te maken waarin haar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Directiecomité

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van sogent en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité is samengesteld uit twee directieleden:

 • Frank Van Goethem - directeur Bedrijfsvoering
 • Sylvianne Van Butsele - directeur Strategie en Operaties

Ze dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse activiteiten en zijn beiden verantwoordelijk voor het behalen van de strategische doelstellingen en speerpunten.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het beleid van sogent en controleert de werking van het directiecomité. Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van sogent wordt opgedragen aan een bedrijfsrevisor.

De raad van bestuur bestaat uit maximum twaalf leden en is hoofdzakelijk samengesteld uit leden van de Gentse gemeenteraad. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt ook de raad van bestuur van sogent opnieuw samengesteld met vertegenwoordigers uit elke politieke groep.

De raad vergadert maandelijks. De leden van het directiecomité kunnen deze vergaderingen vrijblijvend bijwonen.

De raadsleden zijn:

 • De heer Sami Souguir - Voorzitter - Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning (Open Vld)
 • De heer Jeroen Van Lysebettens - Ondervoorzitter – Gemeenteraadslid (Groen)

 • Mevrouw Tine Boucké - Afgevaardigde Groen
 • Mevrouw Mieke Bouve - Gemeenteraadslid (Open Vld)
 • Mevrouw Karin Temmerman - Gemeenteraadslid (Vooruit)
 • De heer Jef Van Pee - Gemeenteraadslid (CD&V)
 • De heer Gert Robert - Gemeenteraadslid (N-VA)
 • De heer Marnik Willems - Afgevaardigde Vlaams Belang
 • De heer Koen Hostyn - Afgevaardigde PVDA