Acaciapark

Speel- en ontmoetingsplek in de Brugse Poort

In het kader van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort', was sogent als uitvoerder betrokken bij de realisatie van het Acaciapark.

Publieke ruimte Wonen
Adres

Acaciastraat, 9000 Gent

Partner

Stad Gent

Zuurstof voor de Brugse Poort

De Brugse Poort is een drukke en gezellige, maar ook dichtbebouwde arbeiderswijk ten noordoosten van het historisch centrum. De wijk werd tot voor kort gekenmerkt door weinig groen en schaarse openbare ruimte. De aanleg van het Acaciapark is onderdeel van het stadsvernieuwingsproject "Zuurstof voor de Brugse Poort".

Er werd heel geconcentreerd gewerkt en ingegrepen. Dit aan de hand van twaalf projecten. In zeven projecten hiervan was sogent betrokken als uitvoerder. De grootste taak van sogent was het voorbereidend werk: de gebieden aankopen, desnoods onteigenen en bouwrijp maken zodat de andere partners de nieuwe woningen en parken konden realiseren. Buurtbewoners, verenigingen en stadsdiensten dachten samen na over concrete acties om de leefkwaliteit in de wijk te verbeteren. 

De bouwrijpe gronden werden herverdeeld en een deel ervan daarna doorverkocht. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en er kwamen diverse buurtparken bij. De kringloopwinkel, het wijkgezondheidscentrum en de sociaal-artistieke organisatie 'Bij de Vieze Gasten' zetten elk ook een nieuw gebouw neer. Verschillende bewoners kregen een kans om een stukje grond bij te kopen zodat ze hun tuin konden uitbreiden of een poortje konden voorzien naar het park. Meer dan 50 tuinuitbreidingen werden op deze manier gerealiseerd in samenwerking met de Stad Gent.

Het Acaciapark: park met een cité-verleden

Het Acaciapark is één van deze projecten. Het ligt op de plaats waar vroeger 2 cités en een complex met garageboxen stonden. Met het park kreeg de Brugse Poort er een speel- en ontmoetingsplek bij, met een zandbak, avontuurlijke speeltoestellen en basketbalplein aan de Driepikkelstraat. Tegelijk kwam er wat groene en open ruimte bij in de dichtbevolkte wijk. Bewoners van de aanpalende Hulstboomstraat en Acaciastraat kregen de kans om hun tuin uit te breiden tot aan het Acaciapark.

Helemaal achteraan het park bouwde de sociale huisvestingsmaatschappij De Gentse Haard 40 sociale huurappartementen met een ondergrondse parking. De 2 kasseistroken in het park verwijzen naar die vroegere beluikstraatjes. Ze lopen richting de nieuwe sociale woningen in en rond het park.