• Het afgewerkte project Bargiekaai
  • Het afgewerkte project Bargiekaai
  • Het afgewerkte project Bargiekaai
  • Het project Bargiekaai in opbouw
  • Het project Bargiekaai in opbouw
  • Het project Bargiekaai in opbouw
  • De locatie van het project Bargiekaai
  • De locatie van het project Bargiekaai
  • Visualisatie van het project Bargiekaai

Bargiekaai

Aan de Bargiekaai in het noorden van Gent realiseerde sogent een duurzaam woonproject in samenwerking met een private partner. Het nieuwbouwproject dat de naam ‘Bargiekaai’ kreeg, telt in totaal negentien appartementen met zicht op de Brugse vaart.

In de periode 2007 tot 2010 verwierf sogent via verschillende aankopen deze projectgrond aan de Bargiekaai. Van bij de start was het de bedoeling er een woonproject op te realiseren door het verlenen van een recht van opstal aan een private partner.

Op zoek naar een private partner

Na de oproep tot kandidaatstelling stelden zeven teams van architecten en ontwikkelaars zich kandidaat. Na selectie op basis van referenties, visietekst en financiële draagkracht kregen drie teams de kans een architecturaal en financieel voorstel in te dienen. Uit deze drie voorstellen koos de jury Immpact nv in samenwerking met Abscis Architecten als meest geschikte partner.

In april 2012 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend en kon de ontwikkelaar aan de slag gaan. In september van datzelfde jaar werd de nog bestaande bebouwing gesloopt en werden de bouwwerken opgestart. In 2013 werd de bouw opgeleverd. Het jaar erop waren alle appartementen reeds verkocht.

Duurzaam wonen met zicht op water

Het nieuwbouwproject Bargiekaai telt in totaal negentien appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Eén van de grootste troeven van het project is zonder twijfel dat nagenoeg alle wooneenheden zicht hebben op de Brugse vaart. Wonen met zicht op water vergroot het ruimtegevoel en biedt de bewoners een hoog wooncomfort.

Elk appartement beschikt bovendien ook over een ruim inpandig terras. Het binnengebied aan de noordoostzijde van het gebouw werd ontwikkeld als private tuinzone. Hier bevinden zich tuinen en terrassen die behoren tot de appartementen op het verhoogde gelijkvloers.

Door het gebruik van duurzame bouwmaterialen voldoen de wooneenheden tenslotte ook aan de norm voor laagenergiebouw.

Ook budgetwoningen

Van de negentien appartementen werden er tien als budgetwoning verkocht. Dit betekent dat de verkoopprijs onder de gewone marktprijs ligt en dat gezinnen met een gemiddeld inkomen voorrang krijgen voor de aankoop. Deze appartementen werden enkel verkocht aan natuurlijke personen die nog geen eigenaar zijn van een andere woning op het moment van de aankoop. De bedoeling hiervan is uiteraard om het betaalbaar wonen in Gent te ondersteunen.

Levensbestendig wonen

Het project ‘Bargiekaai’ beantwoordt aan het Charter Aanpasbaar Wonen van het OCMW Gent. De woningen voldoen namelijk aan de principes van ‘meegroeiwonen’ en kunnen, mits enkele kleine ingrepen binnen in het appartement, integraal rolstoeltoegankelijk worden gemaakt. Een bewoner kan zijn woning op die manier aanpassen aan de noden van het moment, zonder zware investeringen of structurele ingrepen.

Mede door de realisatie van dit project speelt sogent een voortrekkersrol om van Gent een levensloopbestendige stad te maken, waarbij de richtlijnen voor aanpasbaar wonen maximaal toegepast worden in nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Architect
Abscis Architecten
Samenwerking
Stad Gent - Immpact nv
Adres
Bargiekaai 28
9000 Gent
België
Status
Gerealiseerd
Ligging