• Ontwerp voor het project CLT Meulestede (c) NET architectuur
  • Ontwerp voor het project CLT Meulestede (c) NET architectuur
  • Ontwerp voor het project CLT Meulestede (c) NET architectuur
  • CLT (c) Monica Gallab - CLT Brussel

CLT Meulestede

De braakliggende site in de Goedendagstraat wordt heringericht. Er komen 34 betaalbare woningen via een nieuw sociaal woonmodel: 'Community Land Trust’. Via dit model worden mensen met een beperkt inkomen eigenaar van een eigen woning, maar niet van de grond waarop de woning wordt gebouwd, waardoor de prijs van de nieuwbouw gevoelig daalt.

Community Land Trust - wonen op gemeenschapsgrond

Voor mensen met een laag inkomen is het allesbehalve evident om een eigendom te verwerven. Zij worden geconfronteerd met hoge woningprijzen en moeten zich vaak richten tot de huurmarkt, waarbij een groot deel van hun inkomen besteed wordt aan huur en vaste kosten. Een eigen woning kopen, zit er vaak niet in.

Een nieuw sociaal woonmodel, CLT genaamd, biedt deze mensen toch de mogelijkheid. CLT of Community Land Trust is een formule waarbij mensen met beperkte middelen eigenaar worden van een eigen woning, maar niet van de grond waarop de woning wordt gebouwd. De grond blijft in gemeenschappelijk beheer van – in dit geval - de Stichting CLT Gent. Omdat de particulier de grond niet moet aankopen, is de woning gevoelig goedkoper.

Door de splitsing van de eigendom van grond en gebouw en een formule die de doorverkoopprijs van de woningen beperkt, waarborgt het CLT woonmodel de toegankelijkheid voor de doelgroep op lange termijn, zowel van de gronden als de gebouwen.

Een CLT is een ledenvereniging. Iedere eigenaar van een woning is automatisch lid. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen lid worden. Er zijn drie soorten leden, die allen vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de Stichting CLT Gent; de eigenaars van de woningen, de buurt, het middenveld en de lokale overheid. Sogent heeft ook een mandaat in de Stichting als bestuurder. Zo wordt de stem van de bewoners zeker gehoord bij het nemen van beslissingen over de gemeenschappelijke grond.

CLT Gent

Op 6 december 2013 werd de ‘C’ (community) in CLT opgericht in de vorm van CLT Gent vzw. De vzw is een 'community' bestaande uit een leden-vzw en bewonerswerking. De vzw verrichtte intensief studiewerk ter voorbereiding van een eerste CLT-project in Gent en kon in 2014 al een eerste pilootproject realiseren. Met "Dampoort KnapT OP!" zorgden ze samen met OCMW Gent voor de renovatie van woningen van eigenaars die zelf over onvoldoende middelen beschikken.

In april 2015 zorgde sogent voor de ‘L’ (land) in CLT. Het stadsontwikkelingsbedrijf reserveerde een bouwterrein aan de Goedendagstraat in Meulestede om er een community land trust-woonproject op te realiseren.

Op 6 december 2017 werd de Stichting CLT Gent opgericht, de vastgoedpoot en de ‘T’ (trust) van het Gentse initiatief. De stichting bestaat uit CLT Gent vzw, sogent en de coöperatieve groep Hefboom (expert in financiering en dienstverlening voor de sociale en coöperatieve economie). Met de oprichting van de Stichting kon een eerste CLT-project in Gent zeer concreet voorbereid worden, zowel op vlak van praktische realisatie, als op vlak van financieel kader. De Stichting heeft het oprichten van betaalbare woningen op lange termijn voor en met een kwetsbare doelgroep volgens het CLT-model als maatschappelijk doel. De Stichting CLT Gent verwerft grond ter realisatie én instandhouding van het project. Door via het stadsontwikkelingsbedrijf in de Stichting te stappen, toont de Stad een duidelijk engagement in dit project.

Het eerste CLT-project in Gent

Met de ‘C’, de ‘L’ en de ‘T’ achter de kiezen, konden de partners werk maken van een samenwerkingsovereenkomst die moest leiden tot de realisatie van het eerste CLT-woonproject in Gent én in Vlaanderen.

Op 21 maart 2018 sloten CLT Gent vzw, sogent en Stichting CLT Gent een samenwerkingsovereenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Die laatste partner zal instaan voor de bouw van 34 sociale koopwoningen voor alleenstaanden of gezinnen aan de Goedendagstraat in de wijk Meulestede.

Om dit te kunnen realiseren zal sogent de grond in eerste instantie in erfpacht geven aan WoninGent, die als bouwheer kan optreden. Eenmaal de woningen opgeleverd zijn, zullen deze verkocht worden aan de CLT-kandidaat-kopers en zal de grond via een juridische constructie overgedragen worden aan de Stichting CLT Gent. CLT Gent vzw staat in voor de begeleiding van de CLT-kandidaat-kopers doorheen het volledige traject.

Intelligent ruimtegebruik

In 2019  konden de kandidaat-bewoners van het Community Land Trust-project in de Goedendagstraat in Meulestede mee nadenken over de plannen van architectenbureau 'net architectuur'. Dit architectenbureau werd geselecteerd door sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Het ontwerp valt op dankzij het intelligente ruimtegebruik. Op een kleine oppervlakte ontstaat relatief veel woonruimte, waardoor er plaats vrijkomt voor een mooie groene zone. De keuze voor een duidelijke structuur en een kleine voetafdruk zorgt voor een ijzersterk ontwerp.​

Architect
net architectuur
Samenwerking
Stad Gent - WoninGent - CLT Gent vzw - Stichting CLT
Adres
Goedendagstraat
9000 Gent
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
CLT-project geeft mensen met een laag inkomen de kans een woning te bouwenLees meer
Stad Gent ondersteunt eerste CLT-project in Vlaanderen op MeulestedeLees meer