• Luchtfoto van de projectsite, met het Ottenstadion en de hockey- en tennisvelden nog aanwezig.
  • Voetbal op de site
  • Het Ottenstadion voor de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent
  • Het Ottenstadion tijdens de sloop, foto (c) sogent
  • Projectpartners

Ecowijk Gantoise

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent ontwikkelt er samen met een private ontwikkelaar de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op vlak van energie, mobiliteit en woontypologie.

Sport maakt plaats voor wonen

In Gentbrugge, aan de Bruiloftstraat, bevond zich tot enkele jaren geleden het Jules Ottenstadion. Hier had voetbalclub KAA Gent haar sportieve stek. In 2000 ging de voetbalclub, samen met de Stad Gent, op zoek naar een nieuwe plek voor een moderne voetbaltempel. Het Ottenstadion was namelijk verouderd en te klein geworden. Ook het feit dat het stadion middenin een woonbuurt lag, was - gezien de noodzaak tot uitbreiding - niet langer ideaal. De Stad Gent kocht het Ottenstadion en vond voor de club een nieuwe locatie. In 2013 kon KAA Gent het nieuwe voetbalseizoen starten in een gloednieuw stadion; de Ghelamco Arena. Na de verhuis van de voetbalclub uit het Ottenstadion, kon sogent in opdracht van de Stad, overgaan tot de sloop van de oude voetbaltempel.

Ook de hockey- en tennisclub La Gantoise, gevestigd naast het Jules Ottenstadion in de Tennisstraat, kondigde haar verhuis aan. La Gantoise verkocht haar gronden aan een projectontwikkelaar, De Stip. La Gantoise verhuist naar een nieuwe site aan de Noorderlaan.

Door het vertrek van de sportclubs, kwam er in Gentbrugge een gebied van ongeveer 5 hectare vrij. Sogent en De Stip ontwikkelen elk hun deel van deze site tot een nieuwe woonwijk die de naam 'Ecowijk Gantoise' kreeg.

Ambitieuze plannen

Zowel sogent als De Stip zullen elk op hun gronden woningen laten bouwen. Om zeker te zijn dat er een integrale en kwalitatieve visie voor de wijk ontwikkeld wordt, werkten sogent en De Stip vooreerst samen aan een inrichtingsplan dat als basis dient voor de verkavelingsvergunning.

Het plan getuigt van de doelstelling om van de wijk een echte ‘ecowijk’ te maken. De ambities op het gebied van energie, woontypologie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn dan ook groot.

Ecowijk Gantoise zal plaats bieden aan een driehonderdtal woningen. Naast de klassieke grondgebonden woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn vanop het straatniveau), zullen er ook appartementen aangeboden worden. Alle woningen worden voorzien van een eigen terras, een eigen private tuin of een gemeenschappelijke groenzone.

De ambitie is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt. Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak, zonder dat die de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang brengt.

Centraal in de wijk komt een wijkpark van ruim een hectare dat publiek toegankelijk zal zijn. Zowel de bewoners als de ruimte buurt zullen hiervan kunnen genieten. Het wijkpark speelt ook een belangrijke rol in het ecologisch, klimaatbestendig verhaal van de wijk. 

De meer dan 150 jaar sportgeschiedenis van de site krijgt een plaats in het ontwerp van het wijkpark. Er komen verschillende speelse referenties naar dat rijke sportverleden. Zo krijgt de middenstip van het legendarische voetbalveld een centrale plek in het park en wordt de centrale as die zich een weg doorheen de wijk baant, uitgewerkt als atletiekpiste met sport-, spel- en rustplekken. Het wijkpark wordt voor kinderen een uitgelezen plek om zich op een sportieve manier uit te leven.

Verkavelingsvergunning

Onder de naam ‘Ecowijk Gantoise’ is de voorbije jaren een plan opgemaakt voor dit terrein. Dat plan werd vertaald in een aanvraag om de site te mogen verkavelen en ontwikkelen tot een duurzame woonwijk. Tegen deze beslissing werd in 2020 beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In juli 2021 werd de verkavelingsvergunning voor de tweede maal vernietigd. Ook de ontwikkeling van het wijkpark loopt door de beroepsprocedures een sterke vertraging op. In 2021 werd een bemiddelingstraject opgestart met sogent, private ontwikkelaar De Stip en het buurtcomité 'Ecowijk Gentbrugge'. 

De woningen

Zowel sogent als De Stip zullen elk op hun gronden woningen laten bouwen. Sogent zal hiervoor op zoek gaan naar een private partner, die zal de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion realiseren. De verkoop van de woningen op het deel sogent is bijgevolg nog niet gestart.

Ondertussen lanceerde sogent ook een oproep voor toekomstige bewoners met een beperking. Sogent wil woningen voorbehouden voor ‘inclusief wonen’, een woonformule voor mensen met een beperking die, mits de hulp van familieleden of professionelen, zelfstandig kunnen wonen.

Architect
BUUR - Provoost Engineering - Hydroscan
Samenwerking
Stad Gent - De Stip
Adres
Bruiloftstraat
Tennisstraat
9050 Gentbrugge
België
Status
In voorbereiding
Ligging
Nieuws
Beslissing over verkavelingsvergunning Ecowijk GantoiseLees meer
Tijdelijke invullingen Ecowijk GantoiseLees meer
Inclusief wonen voor bewoners met beperking in Ecowijk GantoiseLees meer