Ecowijk Gantoise

Een voorbeeldwijk op vlak van energie, mobiliteit en woontypologie

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent ontwikkelt er samen met een private ontwikkelaar de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Het wordt een voorbeeldwijk op vlak van energie, mobiliteit en woontypologie.

Mobiliteit Wonen
Adres

Bruiloftstraat, Tennisstraat 9050, Gentbrugge, België

Partner

Stad Gent - De Stip

Status

In voorbereiding

Sport maakt plaats voor wonen

In Gentbrugge, aan de Bruiloftstraat, bevond zich tot enkele jaren geleden het Jules Ottenstadion. Hier had voetbalclub KAA Gent haar sportieve stek. In 2000 ging de voetbalclub, samen met de Stad Gent, op zoek naar een nieuwe plek voor een moderne voetbaltempel. Het Ottenstadion was namelijk verouderd en te klein geworden. Ook het feit dat het stadion middenin een woonbuurt lag, was - gezien de noodzaak tot uitbreiding - niet langer ideaal. De Stad Gent kocht het Ottenstadion en vond voor de club een nieuwe locatie. In 2013 kon KAA Gent het nieuwe voetbalseizoen starten in een gloednieuw stadion; de Ghelamco Arena. Na de verhuis van de voetbalclub uit het Ottenstadion, kon sogent in opdracht van de Stad, overgaan tot de sloop.

Ook de hockey- en tennisclub La Gantoise is ondertussen verhuisd naar een nieuwe site aan de Noorderlaan.

Door het vertrek van de sportclubs, kwam er een gebied van maar liefst 5 hectare vrij. Sogent en De Stip ontwikkelen er elk hun deel van de site tot een nieuwe woonwijk onder de naam 'Ecowijk Gantoise'.

Ambitieuze plannen

Op de gronden van zowel sogent als De Stip komt een woonontwikkeling. Met een integrale en kwalitatieve visie voor de wijk voorop, werkten sogent en De Stip samen aan een inrichtingsplan. Dat dient als basis voor de verkavelingsvergunning. De ambities op het gebied van energie, woontypologie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn dan ook groot. De nieuwbouwwijk moet een echte duurzame 'ecowijk' worden.

Naast de klassieke grondgebonden woningen (woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn vanop het straatniveau), zullen er ook appartementen aangeboden worden. Alle woningen worden voorzien van een eigen terras, een eigen private tuin of een gemeenschappelijke groenzone.

De ambitie is om een modelwijk te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt. Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak, zonder dat die de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang brengt.

Centraal in de wijk komt een wijkpark van ruim een hectare dat publiek toegankelijk zal zijn. Zowel de bewoners als de ruime buurt zullen hiervan kunnen genieten. Het wijkpark speelt ook een belangrijke rol in het ecologisch, klimaatbestendig verhaal van de wijk.

De meer dan 150 jaar sportgeschiedenis van de site krijgt een plaats in het ontwerp van het wijkpark. Er komen verschillende speelse referenties naar dat rijke sportverleden. Zo krijgt de middenstip van het legendarische voetbalveld een centrale plek in het park en wordt de centrale as die zich een weg doorheen de wijk baant, uitgewerkt als atletiekpiste met sport-, spel- en rustplekken. Het wijkpark wordt voor kinderen een uitgelezen plek om zich op een sportieve manier uit te leven.

Verkavelingsvergunning

Onder de naam ‘Ecowijk Gantoise’ werd een plan opgemaakt. Dat plan werd vertaald in een aanvraag om de site te mogen verkavelen en ontwikkelen tot een duurzame woonwijk. Tegen deze beslissing werd meermaals beroep ingediend door het buurtcomité 'Ecowijk Gentbrugge'. Ook de ontwikkeling van het wijkpark liep door de beroepsprocedures een sterke vertraging op. Na een bemiddelingstraject samen met het buurtcomité werd een constructieve oplossing gevonden. Ecowijk Gantoise beschikt ondertussen over een definitieve verkavelingsvergunning.

Woningen kopen of huren

Sogent zal voor de realisatie van de woningen samenwerken met een private ontwikkelaar. Het is deze partner die de woningen zal verkopen of verhuren. De verkoop of verhuur van de woningen op het deel sogent is bijgevolg nog niet gestart.