Eiland Zwijnaarde

Kennisbedrijven, logistieke bedrijven en watergebonden distributie

Eiland Zwijnaarde is een bedrijvenpark in het zuidelijke deel van Gent. Het wordt begrensd door de Ringvaart, de Tijarm en de Boven-Schelde.​ De site is ook gekend als deel van de ruimere ontwikkeling Tech Lane Ghent. Eiland Zwijnaarde is een groen, duurzaam en toekomstbestendig bedrijvenpark. Op het terrein is plaats voor kennisbedrijven en logistieke bedrijven die inzetten op watergebonden distributie. Vandaag zijn de infrastructuurwerken grotendeels afgerond en schieten de eerste bedrijven uit de grond.

Publieke ruimte Economie
Adres

Scheldekanaaltragel, 9052 Gent, België

Partner

Stad Gent - De Vlaamse Waterweg - Alinso Group - PMV - POM Oost-Vlaanderen - Provincie Oost-Vlaanderen - Agentschap innoveren en ondernemen - UGent

Status

In uitvoering

20161212 AV EZ BKP INBO Beeld 1
Simulatiebeeld van het volledig gerealiseerde bedrijvenpark op Eiland Zwijnaarde, ontwerp (c) INBO, 2015

Een slim bedrijvenpark

Eind 2005 werd de herbestemming van dit gebied vastgelegd in het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) als regionaal bedrijventerrein met veel aandacht voor natuur en groen. De partners ondertekenden een intentieovereenkomst om samen de ontwikkeling van dit bedrijvenpark verder te onderzoeken. In 2007 werd het inrichtingsplan goedgekeurd dat ook de basis vormde voor het project-MER in 2010 en voor het MOBER en Beeldkwaliteitsplan in 2015. Al deze documenten samen vormen tot op heden de basis voor de verdere ontwikkeling van de site.

Op het terrein is plaats voor onderzoek en ontwikkeling, transport, logistiek en distributie, en dit zoveel mogelijk watergebonden. Het terrein heeft een totale oppervlakte van ongeveer 35 hectare op een gebied van ongeveer 57 hectare. Een deel van het terrein wordt gecommercialiseerd als Tech Lane Ghent Science Park, een ander deel als Tech Lane Ghent Logistics.

Hoge ambities op vlak van duurzaamheid

Naast de economische bedrijvigheid, hechten de partners van Eiland Zwijnaarde veel belang aan een duurzame ontwikkeling van het bedrijvenpark. Efficiënt ruimtegebruik, landschappelijke en ecologische kwaliteit, een duurzame mobiliteitsstrategie en CO2 neutraliteit zijn de speerpunten van deze ambitie. Door middel van een ‘excellent’ BREEAM certificaat zullen nv Eiland Zwijnaarde en De Vlaamse Waterweg deze duurzaamheidsambitie op niveau va de site aantonen en verder implementeren.

Er zijn ook concrete plannen om op het terrein van Eiland Zwijnaarde een windturbine te plaatsen. De Stad Gent wil burgers laten delen in de opbrengst van die windturbine, die zal deel uitmaken van een cluster van drie windmolens aan de kruising van de E40 en E17. Als het project groen licht krijgt, staan de windmolens in voor het verbruik van zo'n 8.000 gezinnen.

Infrastructuurwerken

Infrastructuurwerken vormen een belangrijk onderdeel van de realisatie van het bedrijvenpark. Het bedrijvenpark heeft sinds 2014 een rechtstreekse op- en afrit voor gemotoriseerd verkeer op de Gentse ringweg R4. Oostende, Brussel, Lille en Antwerpen bevinden zich daardoor op minder dan 1 uur rijden. Ook met de fiets is de site vlot bereikbaar via verschillende fietsbruggen in het noorden van de site. Ten zuiden van de site zullen NV Eiland Zwijnaarde en de Vlaamse waterweg samen een fietsbrug realiseren over de Tijarm. Op die manier wordt de fietsafstand voor pendelaars tussen Merelbeke en Gent met ongeveer twee kilometer verkleind.

De aanleg van de interne infrastructuur (wegen, grachten, nutsleidingen en groenvoorzieningen) is in 2015 vergund en werd intussen gerealiseerd door nv Eiland Zwijnaarde en de Vlaamse Waterweg. De aanleg van de landschapsheuvel en een plateau met waterpoel werd door Agroviro NV opgestart en de werken zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen eind 2023.

Projectstructuur op maat

In het project zijn heel wat verschillende publieke en private partners betrokken. Naargelang de vraag of noodzaak wordt de projectstructuur op maat aangepast:

  • In 1997 wordt de cvba Fasiver opgericht voor de sanering van de vervuilde grond én de ophoging van de zuidelijke terreinen. De cvba Fasiver is onder de naam Agroviro nv nog steeds actief op het terrein voor de aanleg van de zichtheuvel op het zuidelijk gedeelte;
  • In 2009 wordt de nv Eiland Zwijnaarde opgericht door sogent, POM Oost-Vlaanderen en Alinso Group nv om de gronden in eigendom van deze partijen bouwrijp te maken en te commercialiseren;
  • Sinds 2010 stimuleert en faciliteert de Vlaamse Regering de herontwikkeling van het terrein (“brownfield”) door het afsluiten van een brownfieldconvenant met de nv Eiland Zwijnaarde, Waterwegen en Zeekanaal nv en de cvba Fasiver;
  • In 2011 werd de nv Eiland Zwijnaarde uitgebreid met de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV die zo haar missie ‘het realiseren van economische groei op gesaneerde en herbestemde gronden’ realiseert;
  • In 2012 ruilen de nv Eiland Zwijnaarde en Waterwegen en Zeekanaal nv onderling gronden om over meer homogene percelen te kunnen beschikken.
  • In 2018 wordt TLG Science Park nv opgericht door sogent, Ugent en de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV, met als doel de ontwikkeling van de Campuszone van Eiland Zwijnaarde. In deze zone zullen bedrijven gevestigd worden die zich richten op onderzoek en ontwikkeling en die een link hebben met de Ugent. Kort na de oprichting van TLG SP nv treedt deze vennootschap ook toe in het Brownfieldconvenant.
  • POM Oost-Vlaanderen en Alinso Group nv staan in voor de ontwikkeling van de overige zones op het bedrijventerrein, met name Logistics (logistieke bedrijven) en Workspace (kennisbedrijvigheid met aandeel productie).

Site in ontwikkeling

Vandaag is de site in volle ontwikkeling en de verloopt de uitgifte van bedrijfspercelen goed. In 2018 vestigde het eerste logistieke bedrijf zich en intussen zijn er al drie operationele bedrijven op de site. In 2023 zullen nog twee nieuwe bedrijfsgebouwen opgeleverd worden, waaronder de hoofdzetel van VIB (langs de E40) en het internationale project Legend Biotech van Janssen Pharmaceutica. In de nabije toekomst staat ook de realisatie van het Parkgebouw op de planning, een facilitair gemeenschapsgebouw voor de volledige site. Verder komen er ook twee, centraal beheerde parkeergebouwen. Er staat dus heel wat te bewegen op Eiland Zwijnaarde de komende jaren.

Lees hier de meest recente nieuwsartikels