Erfpachtrenovatie SVK Gent

Woningen voor sociaal verhuur

Op verschillende locaties in Gent worden nieuwe woonprojecten opgestart voor sociaal verhuur via het Sociaal Verhuurkantoor Gent (SVK). Zo ook in de Abrikoosstraat, de Kasteellaan, de Langestraat en de Ledebergstraat in Gent. In totaal worden 18 woningen gerenoveerd, heropgebouwd of gebouwd. Sogent zoekt hiervoor een erfpachter die de panden zal slopen en heropbouwen of renoveren. Daarna worden ze voor minimaal 46 jaar verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent.

Wonen
Partner

Stad Gent - Sociaal Verhuurkantoor Gent

Status

In voorbereiding

Waarom dit project?

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, wil Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen. Zo werken we aan een inclusieve stad waar betaalbaar wonen een plaats krijgt en waar een sociaal en divers aanbod wordt aangereikt. Hiervoor wordt in eerste instantie geïnvesteerd in de huurmarkt.

Veel Gentenaars hebben geen middelen om een woning op de reguliere markt te huren. In samenwerking met sogent, wil de stad hier een oplossing aanreiken om tegemoet te komen aan de grote woonnood bij mensen met een lager inkomen. Zo geven we verschillende woningen in Gent die dringend nood hebben aan een renovatie, in erfpacht aan een private partner. Deze staat in voor de renovatie van deze woningen en zal ze daarna verhuren via het SVK Gent. Zij treden op als hoofdhuurder en komen alle daarbij horende verplichtingen na. Verhuur aan het SVK Gent biedt ook voor de eigenaar een aantal voordelen, zoals het vermijden van langdurige leegstand en van het risico op leegstandsheffing, en een gegarandeerde huurbetaling. De huurbegeleiding van SVK Gent zorgt voor een persoonlijke opvolging en begeleiding van de huurders.

Waar wordt dit project gerealiseerd?

De te renoveren woningen zijn gelegen in:

  • de Abrikoosstraat
  • de Kasteellaan

De te slopen en herop te bouwen woningen zijn gelegen in:

  • de Langestraat in Ledeberg

De nieuwbouwwoning komt op het braakliggend perceel gelegen in:

  • de Ledebergstraat in Ledeberg

Wat gebeurt er?

Voor de realisatie van dit project is sogent momenteel op zoek naar een private partner. Deze dient de panden te slopen en herop te bouwen of te renoveren in overeenstemming met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften. Hij of zij staat ook in voor het financieren en het eigenaarsonderhoud van de panden. Na oplevering verhuurt de opdrachtnemer de woningen verplicht aan SVK Gent die (onder)verhuurt aan sociale huurders.

De selectiefase werd afgesloten en we gaan nu over naar het bestek. De gunning is voorzien begin 2024.