Fietsbrug over de Leie

Een veilige verbinding tussen de Blaarmeersen en de Koningin Fabiolalaan

Het Project Gent Sint-Pieters voorziet in een nieuwe fietsbrug over de Leie. De nieuwe fietsbrug zal zorgen voor een veilige verbinding tussen de nieuwbouwprojecten aan de Koningin Fabiolalaan en de Blaarmeersen. Sogent staat in voor het aanstellen van het ontwerpteam en het opvolgen van de werken.

Adres

Fabiolalaan 9000 Gent

Partner

Project Gent Sint-Pieters


Met de nieuwe brug komt er een korte, comfortabele en veilige verbinding voor fietsers tussen de Blaarmeersen, de Rijsenbergbuurt en het station Gent-Sint-Pieters. Aan de kant van de Blaarmeersen is er een aantakking voorzien op belangrijke fietsroutes: het Westerringsspoor (F400), de Drongenstationsroute (onderdeel van de F6 Gent-Brugge) en de Leiepromenade. De brug zal ook gebruikt kunnen worden door wandelaars.

De brug zal impact hebben op het uitzicht van de Leieoever. Daarom wordt er veel belang gehecht aan een kwalitatieve inpassing in het landschap. Er wordt gezocht naar een logische en vanzelfsprekende oeververbinding tussen twee vastgelegde landhoofden. De impact op het groen in de Blaarmeersen wordt zoveel mogelijk beperkt.

Timing

In het voorjaar van 2024 worden de ontwerpers aangeduid. Het is de bedoeling de brug gelijktijdig met het project Rinkkaai in gebruik te nemen.

Over Project Gent Sint-Pieters

De ontwikkeling van het zuidelijke stationsplein kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-Sint-Pieters. Het station en haar onmiddellijke omgeving zijn ruim een eeuw oud en aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede banen te leiden, werd het Project Gent Sint-Pieters in het leven geroepen.

Het project Gent Sint-Pieters heeft als doelstelling het station grondig te vernieuwing en uit te bouwen tot een modern knooppunt van openbaar vervoer. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de directe stationsbuurt op een kwalitatieve manier te ontwikkelen. Wonen, werken en vrijetijd moeten daarbij hand in hand gaan. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan openbaar vervoer en openbaar groen. Ook braakliggende of onderbenutte terreinen in de omgeving van het station krijgen een hoogwaardige invulling. In 2008 werd hiervoor onder andere het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, zuidelijk stationsplein' goedgekeurd. Dit RUP voorziet in de realisatie van een nieuwbouw met gemengde invulling en een nieuw aan te leggen stationsplein.