Houtdok

Een duurzame en klimaatneutrale woonontwikkeling

Rondom het Houtdok in de Oude Dokken komt er in de toekomst een nieuwe (woon)ontwikkeling. Het project zal, als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken, op een duurzame en klimaatneutrale manier ontwikkeld worden met aandacht voor toonaangevende architectuur en in evenwicht met de omgeving.

Wonen
Partner

NV Dock-site

Status

In voorbereiding

Houtdok
Houtdok, foto © Wouter Van Vaerenbergh 2020

Rondom het Houtdok in de Oude Dokken komt er in de toekomst een nieuwe (woon)ontwikkeling. Het project zal, als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken, op een duurzame en klimaatneutrale manier ontwikkeld worden met aandacht voor toonaangevende architectuur en in evenwicht met de omgeving.

Houtdok, zicht op op kraan
Houtdok, zicht op op kraan, foto © Stijn Bollaert 2019

Situering

De toekomstige ontwikkeling aan het Houtdok komt op de gronden die grenzen aan de spoorlijn, de Chinastraat en de Kajuitstraat. Gelegen op het scharnierpunt tussen het grootstedelijk en het zeehavengebied - tussen stad en haven - vormt deze zone een belangrijke toegangspoort tot de stad Gent en zal ze op termijn een belangrijk deel van de kernstad zijn.

De nabije omgeving van het Houtdok is al sterk opgewaardeerd. Rondom het Houtdok legde de Stad Gent in 2020 het Kapitein Zeppospark aan, met een fiets- en wandelpromenade, en diverse sport- en speelvoorzieningen. Enkele jaren eerder stond sogent, samen met De Vlaamse Waterweg nv, in voor de renovatie van de historische kaaimuren rond het Houtdok. Er werd ook een strand- en moeraszone aangelegd. Deze werken zijn eind 2015 afgerond. Het Kapitein Zeppospark won de Prijs Publieke ruimte 2022 en de publieksprijs.

Hout, zicht op de kaaimuren
Houtdok, zicht op kaaimuren, foto © Stijn Bollaert 2019

Houtdok als deel van Oude Dokken

Het deelproject Houtdok vormt een omvangrijk onderdeel van de Oude Dokken. De hoofdbestemming is voorzien voor wonen, maar het RUP biedt mogelijkheden voor een gevarieerd programma. Zo is er ook ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, kantoren, diensten, recreatie, horeca en detailhandel. Hoe deze functies zich tegenover zullen elkaar verhouden, ligt nog niet vast.

De site heeft 2 grondeigenaars: sogent en NV Dock-site, een dochtervennootschap van Ghelamco Invest nv. Zij zullen de site ontwikkelen met aandacht voor betaalbaar wonen, sociale huisvesting en een kwaliteitsvolle publieke ruimte, maar ook met aandacht voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit.