ICC

International Convention Center Ghent

Sinds 2011 staat Citadel Finance, een dochterbedrijf van sogent, in voor het beheer van het ICC (International Convention Center Ghent). Het congrescentrum wordt omgevormd naar een state-of-the-art congrescentrum.

Ontmoeten Economie (werken)
Adres

Familie van Rysselberghedreef 2 – bus 1, 9000 Gent, België

Partner

NV Citadel Finance - Stad Gent - Open Oproep Vlaams Bouwmeester - Toerisme Vlaanderen - Gent ICC

Status

In voorbereiding

Gent congresstad

Om zich op een geloofwaardige manier te profileren als congresstad, had Gent in de jaren '70 nood aan een hedendaags en aantrekkelijk congrescentrum. Toen het ICC in 1975 gebouwd werd, was het een hypermodern gebouw. Naar ontwerp van architect Bontinck was het één van de grootste congrescentra in België. De congreszaal bood plaats aan 975 congresgangers. Ook de ligging was - en is nog steeds - een troef; in het citadelpark en vlakbij het station Gent Sint-Pieters en het historisch centrum en culturele hotspots.

Aan vernieuwing toe

In 1999 werden enkele praktische aanpassingen aan het gebouw gedaan. Deze namen niet weg dat de uitstraling en de inrichting van het ICC aan het begin van de 21ste eeuw aan een update toe waren. De Stad Gent besloot een grondige vernieuwing uit te voeren en gaf aan Citadel Finance de opdracht om het gebouw in beheer te nemen en te renoveren. Sinds 2011 is Citadel Finance dan ook concessionaris van het gebouw. Naast de renovatie staat Citadel Finance in voor de verhuur van de kantoren, de parking en de communicatiemasten op het dak. De exploitatie van de congresactiviteiten zelf, gebeurt door ICC Ghent nv.

Aanpak renovatie

Tussen 2011 – 2016 werden reeds verschillende prioritaire deelrenovaties uitgevoerd naar aanleiding van het renovatiemasterplan opgesteld door Evr-architecten en Istema Ingenieursbureau. Zo werd al beglazing en de verlichting vervangen, de verwarmings- en koelinstallatie aangepakt, enkele congreszalen opnieuw aangekleed, de circulatie in het gebouw verduidelijkt en in de inkomzone werd een nieuw onthaal met de kantoren van de exploitant, Gent ICC, voorzien.

In 2017 heeft Toerisme Vlaanderen in het kader van het 'Impulsprogramma hefboomproject meetinfrastructuur' een aanzienlijke subsidie toegekend ter realisatie van een upgrade van het ICC naar een state-of-the-art-congrescentrum die mee inspeelt op het ‘Vernieuwingsplan Citadelpark’ dat in 2013 door de stad Gent werd opgesteld.

Hiervoor werd in 2018 een open oproep procedure via de Vlaams Bouwmeester voorbereid, in 2019 doorlopen, en in 2020 het ontwerpteam TM 51N4E + NU Architectuuratelier aangesteld. Zij voeren hun opdracht uit i.s.m. volgende studiebureaus: Bollinger+Grohman sarl, lngenium nv, Kahle Acoustics bvba, Plant en houtgoed bvba, TTAS theaterbouw, FESG en Altstadt. Hun opdracht omvat de opmaak van een masterplan voor de geclusterde gebouwen (ICC, S.M.A.K., Floraliënhal en ‘t Kuipke) en de concrete uitwerking van de reconversie van het ICC gebouw.

Reconversie

Het ontwerp voor de reconversie van het ICC voorziet een alzijdig gebouw dat zich opent naar het park, naar de hal en naar de stad. De ingang van het ICC verschuift naar een plek die meer centraal en verbindend is. Een dubbele ingang die de westzijde, richting station, verbindt met de oostzijde, richting S.M.A.K. en MSK. Een derde nieuwe ingang, vanuit de Floraliënhal en het heropenen van de oorspronkelijke gevelopening koppelt het ICC met de Floraliënhal en brengt de geclusterde gebouwen dichter bij elkaar.

Ter compensatie van de afbraak van de Azaleahal, wordt een extra zalenvolume bovenop het ICC toegevoegd. Dit maakt een compacte en performante werking mogelijk. Deze ingreep gaat gepaard met een grondig herdenken van de exploitatie van het bestaande gebouw zodat deze voor een variërende grootte van congressen kan ingezet worden. De relatie met het park wordt versterkt door ook binnen plaats te voorzien voor bomen en planten. Op deze manier wordt het park ook deel van het interieur en zal het mee de identiteit van het ICC bepalen.

Timing

Het masterplan voor de geclusterde gebouwen werd in juli 2021 door het Gentse stadsbestuur goedgekeurd. Eind juli 2023 is een omgevingsvergunning voor de verbouwing van het ICC afgeleverd door de provincie Oost-Vlaanderen. Als alles volgens de huidige planning verloopt, kunnen de werken starten begin 2026.