• Tuinuitbreidingen aan het Lousbergpark, foto (c) Stad Gent
  • Eén van de toegangen tot het Lousbergpark, foto (c) Stad Gent

Lousberg

In de wijk Macharius-Heirnis, verscholen tussen de Ferdinand Lousbergkaai, Karperstraat, Tarbotstraat en Forelstraat, ligt het mooie Lousbergpark. Dit nieuwe buurtpark is de uitkomst van een intensieve samenwerking tussen sogent en de Stad Gent. Sogent stond onder andere in voor enkele tuinuitbreidingen en toegangen tot het park.

Groene plannen

In 2000 ondernam de Stad Gent de eerste stappen om in deze wijk een wijkpark mogelijk te maken. De Stad kocht toen een deel van het oude Lousbergcomplex dat in 1865 de deuren opende als een tehuis voor bejaarden en mindervaliden. Het complex behoorde toe aan het OCMW dat aan het eind van vorige eeuw beliste om het van de hand te doen. De Stad Gent had met de aankoop de ambitie om een deel van het complex te slopen om plaats te maken voor een nieuw buurtpark.

Datzelfde jaar keurde het college ook de mogelijkheid tot tuinuitbreidingen goed. Eigenaars wiens huis paalde aan het nieuw aan te leggen park, zouden hierbij de kans krijgen om hun tuin uit te breiden. Met dit intiatief had de Stad Gent de ambitie om de woonkwaliteit en de leefbaarheid in de wijk te verhogen.

Een intensieve samenwerking

Het nieuwe buurtpark en haar randen werden enerzijds door sogent en anderzijds door de Stad Gent ontwikkeld.

Sogent nam de zijde van de Tarbotstraat en de Karperstraat voor haar rekening. Daar realiseerde het stadsontwikkelingsbedrijf de aangekondigde tuinuitbreidingen, enkele nieuwe toegangen tot het park en de verkoop van een oud gemeenteschooltje.

De Stad Gent focuste zich op het woonblok aan de Ferdinand Lousbergkaai, de Forelstraat en de Karperstraat. De Groendienst zou instaan voor de ontwikkeling en de aanleg van het park. In haar deel zou de Stad ook een nieuw buurtcentrum realiseren.

In 2003 konden de werkzaamheden beginnen. Eerst dienden de bestaande gebouwen, behorend tot het Lousbergcomplex, leeggemaakt te worden. Maar liefst 60 containers werden gevuld met afval, waarna sogent kon overgaan tot de sloop.

Een grotere tuin

De voorbereidingen voor de tuinuitbreidingen vingen aan in 2005. De eigenaars van de aanpalende woningen in de Tarbotstraat en Karperstraat kregen hierbij de kans om een stuk grond bij te kopen om zo de uitbreiding van hun tuin mogelijk te maken.

Een jaar later werden de grondwerken uitgevoerd. Tuinafsluitingen werden geïnstalleerd en hagen werden aangeplant. Bewoners die dat wensten, konden ook een poortje laten steken om vanuit hun private tuin toegang te krijgen tot het park. In het najaar van 2006 konden de buurtbewoners van hun uitgebreide tuin genieten.

Makkelijke toegang

Om het nieuwe park zo goed mogelijk te ontsluiten voor de buurt, moesten er nieuwe toegangen komen. Sogent maakte deze permanente toegangen mogelijk in de Karperstraat en de Tarbotstraat. In 2011 werd het park feestelijk geopend.

Wonen in een oude school

Een laatste realisatie in dit project, betrof de verkoop van een oude gemeenteschool. Via een openbare verkoop werd het pand verkocht aan een jong gezin dat, met behoud van de waardevolle gevel, een prachtige gezinswoning kon realiseren. 

Samenwerking
Stad Gent
Status
Gerealiseerd
Ligging